Phân bổ gạo hỗ trợ nhân dân dịp tết Nguyên đán năm 2018
08/02/2018 | 09:49  | cms-view-count: 3909

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phân bố 409,410 tấn gạo cho các địa phương dân dịp tết Nguyên đán năm 2018

Theo đó, UBND tỉnh quyết định phân bổ 409,410 tấn gạo do Tổng cục Dự trữ nhà nước xuất cấp từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương trong tỉnh, cụ thể: Huyện Cư Jút; 105,360 tấn; Huyện Krông Nô: 41,865 tấn; Huyện Đắk Mil: 49,275 tấn; Huyện Đắk Song: 18,840 tấn; Huyện Đắk R'Lấp: 43,875 tấn; Huyện Đắk Glong: 26,490 tấn; Huyện Tuy Đức: 78,705 tấn.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nam Tây nguyên và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện việc giao, nhận và cấp phát kịp thời đến người dân theo đúng quy định, đồng thời tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã: Rà soát, tổng hợp, quyết định danh sách hộ, khẩu thiếu đói và tổ chức cấp phát gạo kịp thời, đúng đối tượng; thực hiện việc cấp phát gạo theo đúng quy trình, thủ tục, định mức được quy định tại Điều 12, Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc cấp phát gạo cứu đói cho nhân dân trên địa bàn; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực trong quá trình cấp phát gạo. Phối hợp, tiếp nhận gạo từ Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên tại trung tâm huyện, xây dựng kế hoạch cấp phát gạo kịp thời cho nhân dân trên địa bàn; sử dụng nguồn kinh phí bảo đảm xã hội của địa phương để thực hiện bốc xếp và vận chuyển gạo từ trung tâm huyện đến các xã, thị trấn để cấp phát cho nhân dân.

H.N