THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Phê duyệt kế hoạch tuyển sinh THCS và THPT năm học 2017-2018
17/04/2017 | 15:10  | View count: 2047

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh THCS và THPT năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Theo đó, đối tượng tuyển sinh vào lớp 6: Đối với trường THCS, là người đã hoàn thành chương trình tiểu học. Độ tuổi thực hiện theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Tuyển sinh theo phương thức xét tuyển. Công tác tuyển sinh thực hiện theo Thông tư số 11.

Đối với trường phổ thông dân tộc bán trú, học sinh bán trú: Công tác tuyển sinh thực hiện như đối với trường trung học cơ sở, ngoài ra thực hiện việc xét duyệt kết quả theo đúng quy định tại Thông tư số 24 và Thông tư liên tịch số 65/2011/TTLT-BGDĐT-BTC-BKHĐT ngày 22/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú.

Các trường Phổ thông dân tộc nội trú: Thực hiện theo phương thức xét tuyển và cử tuyển trên cơ sở chỉ tiêu phân bổ về các xã, phường, thị trấn và theo Điều 18, Điều 19, Điều 20 Chương IV của Thông tư số 01.

Tuyển sinh trung học phổ thông: Đối tượng tuyển sinh là người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên, có độ tuổi quy định theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

 Phương thức tuyển sinh đối với trường trung học phổ thông và trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp trung học phổ thông thực hiện theo phương thức xét tuyển. Đối với trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh thực hiện theo phương thức thi tuyển (thi bắt buộc 4 môn gồm Toán, Ngữ văn, Anh văn và môn chuyên); tuyển sinh các lớp chuyên Tiếng Anh, Toán, Vật lí, Hóa học, Ngữ văn và các lớp lĩnh vực chuyên Lịch sử - Địa lí, Hóa học - Sinh học, Toán học - Tin học. Đối với Trường THPT Dân tộc nội trú N'Trang Lơng thực hiện theo phương thức thi kết hợp với xét tuyển; thi viết môn Toán, Ngữ văn.

Thời gian tuyển sinh đối với các đơn vị tổ chức xét tuyển, trong tháng 7/2017. Đối với các đơn vị tổ chức thi tuyển: Từ ngày 05 - 07/7/2017. Việc tổ chức tuyển sinh hoàn thành trước ngày 31/7/2017.

Về chỉ tiêu tuyển sinh: Trung học cơ sở: 42.517 chỉ tiêu, trong đó lớp 6 là 11.700 chỉ tiêu. Trung học phổ thông: 19.506 chỉ tiêu, trong đó lớp 10 là 7.575 chỉ tiêu. Dân tộc nội trú: Cấp THCS: 829 chỉ tiêu, trong đó lớp 6 là 210 chỉ tiêu. Cấp THPT: 1.001 chỉ tiêu, trong đó lớp 10 là 360 chỉ tiêu.

Kế hoạch tuyển sinh cũng quy định rõ chế độ ưu tiên, khuyến khích và tuyển thẳng cho các đối tượng.

H.N