THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thành lập Tổ tư vấn xây dựng chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
18/04/2017 | 15:59  | View count: 2848

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định thành lập Tổ tư vấn xây dựng chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

Mô hình trồng hoa trong nhà lưới tại Khu nông nghiệp ứng dụng CNC của tỉnh (Ảnh: Báo Đăk Nông Online)

 

Theo đó, Tổ tư vấn gồm có 18 thành viên. Ông Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, làm tổ trưởng. Ông Lê Trọng Yên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Tổ phó thường trực. Ông Lưu Văn Trung, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, làm Tổ phó. Ông Nguyễn Huy Phong, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, làm thư ký.

Tổ Tư vấn có nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh triển khai xây dựng chính sách khuyến khích đầu tư, hỗ trợ ưu đãi vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh bảo đảm tính pháp lý, khả thi của chính sách. Tổ tư vấn hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

H.N