Triểm lãm ảnh

Thời tiết

Đắk Nông
Pleiku
TP Hồ Chí Minh

Thông tin chỉ đạo điều hành UBND Tỉnh

Công bố bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế dự phòng
13/07/2017 | 08:46  | View count: 3003

Ngày 12/8, UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Theo đó, UBND tỉnh công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 05  thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông.

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế cập nhật đầy đủ thủ tục hành chính lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh đạt cấp độ 2. Sở Y tế tổ chức niêm yết, công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Y tế, công khai lên Trang thông tin điện tử của đơn vị đạt mức cấp độ 2 để tổ chức, cá nhân khai thác và sử dụng.

H.N