THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết
07/08/2017 | 15:31  | View count: 1535

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1106/CĐ-TTg ngày 27/7/2017, về việc tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Giao Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân triển khai quyết liệt chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng (bọ gậy) trên địa bàn sinh sống, đặc biệt là các khu đông dân cư, nhà trọ, nhà tập thể, khu công trình xây dựng… Tham mưu UBND tỉnh phân công cụ thể nhiệm vụ cho chính quyền các cấp, các Sở, Ban, ngành liên quan cùng tham gia trong quá trình phòng chống dịch nói chung, phòng chống sốt xuất huyết nói riêng. Chỉ đạo, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh (đặc biệt là tại các điểm có nguy cơ dịch bệnh cao), phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện; tổ chức cấp cứu, điều trị người bệnh kịp thời.

Giao UBND các huyện, thị xã: Theo dõi, giám sát chặt chẽ diễn biến, tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn, kịp thời chỉ đạo các cơ quan phối hợp với ngành Y tế để đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động người dân, cộng đồng dân cư nâng cao nhận thức, tham gia, phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống sốt xuất huyết.

H.M