THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tăng cường các biện pháp thu nợ BHXH, BHYT, BHTN
05/09/2017 | 15:32  | View count: 1466

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh, mặc dù công tác thu nợ đã được đẩy mạnh, song tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn phổ biến. Tính đến hết tháng 6/2017 tổng số tiền nợ bảo hiểm là 29,069 tỷ đồng.

Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 4844/UBND-KGVX về tăng cường các biện pháp thu nợ BHXH, BHYT, BHTN.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể thực hiện nghiêm túc Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm; có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN của cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc quyền quản lý, thực hiện trích nộp đúng, đủ số tiền BHXH, BHYT, BHTN phải nộp hằng tháng đúng thời gian quy định.

Bảo hiểm xã hội tỉnh tập trung rà soát các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN để có biện pháp đôn đốc thu và thu nợ có hiệu quả; phối hợp tổ chức giải quyết kịp thời, đầy đủ quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định. Chủ động phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức thực hiện các giải pháp cần thiết để thu hồi dứt điểm nợ BHXH, BHYT, BHTN; kịp thời cung cấp thông tin và hồ sơ liên quan đối với đơn vị cố tình trốn đóng, nợ đọng cho Liên đoàn Lao động khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý Nhà nước, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện đúng chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Bố trí đủ kinh phí đóng BHYT cho đối tượng được ngân sách đóng và hỗ trợ đóng, thực hiện chuyển kinh phí đóng BHYT kịp thời, không để nợ đọng chuyển năm sau.

Tổ kiểm tra liên ngành về thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động trong lĩnh vực BHXH, BHYT tế tại các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động rà soát các công ty, doanh nghiệp trốn đóng, nợ BHXH, BHYT, BHTN để tiến hành kiểm tra; yêu cầu thực hiện đầy đủ cho số lao động có mặt và thu hồi dứt điểm nợ; kịp thời đề xuất các biện pháp xử lý nghiêm đối với những đơn vị không khắc phục.

Mời quý vị xem chi tiết văn bản tại file đính kèm

M.L