THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thu gom, vận chuyển và xử lý chất nguy hại phát sinh trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh
11/09/2017 | 09:12  | View count: 1309

Với mục đích nâng cao tỷ lệ thu gom xử lý chất thải y tế nguy hại đến môi trường, hạn chế tối đa các tác động tiêu cực của chất thải nguy hại y tế đến môi trường và đảm bảo sức khỏe của con người, ngày 8/9, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất nguy hại phát sinh trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa


Theo thống kê, hiện nay, số lượng các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh gồm: 1 bệnh viện tỉnh, 7 bệnh viện tuyến huyện; 01 trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh, 07 trung tâm y tế dự phòng tuyến huyện; 71 trạm y tế xã/phường/thị trấn và gần 200 cơ sở y tế tư nhân. Tổng lượng chất thải y tế nguy hại phát sinh trên địa bàn tỉnh hiện nay ước tính khoảng 91.800 kg/năm; khoảng 268kg/ngày. Để xử lý chất thải y tế nguy hại, hiện nay, Bệnh viện tỉnh, các bệnh viện huyện sử dụng phương án tự xử lý chất thải y tế lây nhiễm tại chỗ bằng các lò đốt chất thải chuyên dụng, chạy bằng dầu, với công suất chủ yếu khoảng 20 kg/h, riêng bệnh viện tỉnh có công suất 100 kg/h. Bệnh viện huyện Tuy Đức và Đắk Glong và các cơ sở y tế tuyến xã, đang thực hiện tự xử lý bằng các phương pháp thủ công thô sơ .. dẫn đến nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và sức khỏe con người. 

Theo Kế hoạch, các cơ sở y tế căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất và tính chất các loại chất thải y tế nguy hại của đơn vị để lựa chọn các hình thức xử lý chất thải nguy hại phát sinh tại đơn vị mình như: Xử  lý tại cơ sở  xử  lý chất thải y tế  nguy hại tập trung hoặc tại cơ sở  xử  lý chất thải nguy hại tập trung có hạng mục xử lý chất thải y tế. Xử  lý chất thải y tế  nguy hại theo mô hình cụm cơ sở  y tế. Tự xử lý tại công trình xử lý chất thải y tế nguy hại trong khuôn viên cơ sở y tế với điều kiện đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại có hạng mục tự xử lý. Đối với một số loại chất thải nguy hại thông thường không có tính chất lây nhiễm thì chủ cơ sở y tế có trách nhiệm thu gom, lưu giữ và liên hệ đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường…

Kế hoạch cũng quy định việc vận chuyển chất thải nguy hại theo mô hình cụm, mô hình tập trung và xử lý chất thải theo mô hình cụm cơ sở y tế: 

Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh được chia làm 3 cụm.

Cụm 1: Thị xã Gia Nghĩa - huyện Đắk R'lấp - huyện Đắk Glong - huyện Tuy Đức: Các cơ sở y tế tiếp nhận xử lý chất thải y tế nguy hại lây nhiễm: Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông; Bệnh viện đa khoa huyện Đắk R'lấp

Cụm 2: Huyện Đắk Song - Đắk Mil: Các cơ sở y tế tiếp nhận xử lý chất thải y tế nguy hại lây nhiễm: Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song, bệnh viện đa khoa huyện Đắk Mil.

Cụm 3: Huyện Cư Jút - Krông Nô: Các cơ sở y tế tiếp nhận xử lý chất thải y tế nguy hại lây nhiễm: Bệnh viện đa khoa huyện Cư Jút - Bệnh viện đa khoa Krông Nô.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Sở Y tế Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

 

Mời quý bạn đọc xem chi tiết nội dung Kế hoạch


S.N