THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Triển khai thực hiện Thông báo số 411/TB-VPCP ngày 05/9/2015 của Văn phòng Chính phủ
13/09/2017 | 09:41  | View count: 1448

UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản gửi UBND các huyện, thị xã; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp Tổng kết công tác của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn từ năm 2016 đến nay và triển khai công tác những tháng cuối năm 2017.

Diễn tập tìm kiếm cứu nạn (Ảnh minh họa)

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan nghiên cứu nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Thông báo nêu trên tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/9/2017 để xem xét, chỉ đạo./.

H.N