THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Xử phạt 2 công ty trên địa bàn tỉnh có vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán
13/09/2017 | 15:35  | View count: 1461

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định về việc xử phạt hành chính đối với 2 công ty hoạt động trên địa bàn tỉnh có vi phạm trong lĩnh vực kế toán, với tổng số tiền phạt 90 triệu đồng.

Theo đó, công tyTNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Minh Dũng (kinh doanh nông sản, phân bón, cho thuê kho bãi tại địa chỉ Thôn 3, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút) bị phạt tiền 40 triệu đồng theo quy định tại điểm d, khoản 4, Điều 7 Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập, vì lí do không lập chứng từ kế toán khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Trước đó công ty TNHH TM Đoàn Gia Đắk Nông (kinh doanh xăng, dầu, nông sản, phân bón, vật liệu xây dựng, tại Thôn 2, xã Đắk R'Tih, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) cũng đã bị phạt tiền 50 triệu đồng theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 10 Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập, do thực hiện hành vi lập báo cáo tài chính không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán.

Sam Nguyễn