Triểm lãm ảnh

Thời tiết

Đắk Nông
Pleiku
TP Hồ Chí Minh

Thông tin chỉ đạo điều hành UBND Tỉnh

Kế hoạch thu gom, vận chuyển, lưu trữ, trung chuyển chất thải nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất kinh doanh có khối lượng phát sinh dưới 600 kg/năm

26/09/2017 | 10:18 AM  | View count: 606
Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1464 /QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển, lưu trữ, trung chuyển chất thải nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất kinh doanh có khối...

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp ngăn chặn, không để dịch sốt xuất huyết bùng phát, lây lan

23/09/2017 | 08:45 AM  | View count: 479
Triển khai ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1108-TB/TU ngày 19/9/2017 về việc ngăn chặn dịch sốt xuất huyết, UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Công văn...

Chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

21/09/2017 | 03:41 PM  | View count: 1056
UBND tỉnh vừa ban hành văn bản gửi các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã về việc chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Giải quyết thủ tục hành chính tại...

Chỉ thị về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện

18/09/2017 | 03:30 PM  | View count: 524
Nhằm tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 15/9, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện. Theo...

Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản QPPL

18/09/2017 | 10:40 AM  | View count: 953
UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo các các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã về nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản QPPL         Theo đó,  Ủy...