Triểm lãm ảnh

Thời tiết

Đắk Nông
Pleiku
TP Hồ Chí Minh

Thông tin chỉ đạo điều hành UBND Tỉnh

Bãi bỏ các quyết định đã hết hiệu lực thi hành

18/09/2017 | 10:24 AM  | View count: 561
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1514/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 09/11/2011 và Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc quy định tải...

Xử phạt 2 công ty trên địa bàn tỉnh có vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

13/09/2017 | 03:35 PM  | View count: 726
Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định về việc xử phạt hành chính đối với 2 công ty hoạt động trên địa bàn tỉnh có vi phạm trong lĩnh vực kế toán, với tổng số tiền phạt 90 triệu đồng. ...

Chấn chỉnh công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai

13/09/2017 | 02:29 PM  | View count: 1268
UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5046/UBND-NN gửi Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã về việc chấn chỉnh công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. ...

Triển khai thực hiện Thông báo số 411/TB-VPCP ngày 05/9/2015 của Văn phòng Chính phủ

13/09/2017 | 09:41 AM  | View count: 557
UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản gửi UBND các huyện, thị xã; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp Tổng kết...

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước

12/09/2017 | 04:00 PM  | View count: 655
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố 02 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý chuyênngành của Sở Công Thương. 02 thủ tục...