Thông tin

Video

Không tìm thấy video nào

Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh

UBND tỉnh phê duyệt chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 – 2020

Ngày đăng 14/04/2017 | 15:42 PM  | View count: 501
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020. (Ảnh minh họa) Theo đó, mục tiêu của Chương...

Triển khai thực hiện chỉ số Đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP

Ngày đăng 14/04/2017 | 09:12 AM  | View count: 482
Nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 970/BKHCN-VCLCS ngày 31 tháng 3 năm 2017 về việc hướng dẫn về các chỉ số Đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết số...

Triển khai thực hiện Quyết định số 410/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng 14/04/2017 | 09:02 AM  | View count: 384
Ngày 13/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1854/UBND-NC gửi Sở Tư pháp về việc thực hiện Quyết định số 410/QĐ-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tư...

Tăng cường phối hợp trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực Y tế

Ngày đăng 12/04/2017 | 02:47 PM  | View count: 746
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực Y tế, ngày 12/4, UBND tỉnh ban hành văn...

Phân bổ gạo cứu đói giáp hạt năm 2017

Ngày đăng 12/04/2017 | 09:42 AM  | View count: 179
Phân bổ 517.265kg gạo cứu đói giáp hạt năm 2017 cho 8 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Thời tiết

Đắk Nông
Pleiku
TP Hồ Chí Minh