Thông tin

Video

Không tìm thấy video nào

Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh

Quy định mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 - 2020 từ nguồn ngân sách nhà nước

Ngày đăng 11/04/2017 | 15:31 PM  | View count: 331
Ngày 11/4, UBND tỉnh ra quyết định Quy định mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 – 2020.

Thu hồi Quyết định và Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 đối với Trường tiểu học Lê Hồng Phong, xã Nam Dong, huyện Cư Jút

Ngày đăng 14/02/2017 | 08:05 AM  | View count: 77
Ngày 13/02/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 227/QĐ-UBND về việc thu hồi Quyết định và Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 đối với Trường tiểu học Lê Hồng Phong, xã Nam Dong,...

Thành lập Đoàn kiểm tra công nhận, công nhận lại trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Ngày đăng 14/02/2017 | 07:51 AM  | View count: 78
Ngày 13/02/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 229/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra công nhận, công nhận lại trường mầm non đạt chuẩn quốc gia do Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo...

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 - 2020 tại tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 14/02/2017 | 07:48 AM  | View count: 208
Ngày 13/02/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 224/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 - 2020 tại...

Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh

Ngày đăng 15/02/2017 | 07:44 AM  | View count: 125
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại Công văn số 08/TWPCTT ngày 07 tháng 02 năm 2017 về việc kiện toàn và cung cấp thông tin Ban...

Thời tiết

Đắk Nông
Pleiku
TP Hồ Chí Minh