Thông tin

Video

Không tìm thấy video nào

Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh

Khẩn trương lập kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2017

Ngày đăng 15/02/2017 | 07:43 AM  | View count: 88
UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 623/UBND-NN chỉ đạo UBND các huyện, thị xã và Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh lập kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2017.

Kiểm tra việc chế biến, tiêu thụ đá của Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Đức Thành

Ngày đăng 16/02/2017 | 07:41 AM  | View count: 73
Ngày 16/02/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số 659/UBND-NN, chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra việc chế biến, tiêu thụ đá của Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Đức...

Điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh

Ngày đăng 16/02/2017 | 07:39 AM  | View count: 73
Ngày 16/02/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 241/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông. Quyết định này...

Chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giải quyết, trả lời kiến nghị, phản ánh của cử tri

Ngày đăng 16/02/2017 | 07:37 AM  | View count: 75
UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số 646/UBND-TCD, chỉ đạo Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã về việc giải quyết, trả lời kiến nghị, phản ánh của cử tri. Theo...

Bổ sung Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của UBNDtỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 16/02/2017 | 07:35 AM  | View count: 82
Ngày 16/02/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 240/QĐ-UBND về việc Bổ sung Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của UBNDtỉnh Đắk Nông.

Thời tiết

Đắk Nông
Pleiku
TP Hồ Chí Minh