Thông tin

Video

Không tìm thấy video nào

Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh

Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Như Hiển

Ngày đăng 16/02/2017 | 07:32 AM  | View count: 70
UBND tỉnh vừa ban Quyết định số 220/QĐ-UBND xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Như Hiển, sinh năm 1992, tại địa chỉ Thôn 9, xã Đắk Wil, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc làm việc với Kiểm toán Nhà nước

Ngày đăng 17/02/2017 | 11:55 PM  | View count: 90
Ngày 17/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 666/UBND-KTKH nhằm chỉ đạo Sở Tài chính và Thanh tra tỉnh về việc thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc làm việc với Kiểm toán...

UBND tỉnh chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng 21/02/2017 | 11:53 PM  | View count: 65
Ngày 20/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 719/UBND-NC chỉ đạo các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày...

Cho phép Công ty TNHH thương mại Chính Trường tiếp tục hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ đá Bazan Bon Bu Đốp II, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’Lấp

Ngày đăng 21/02/2017 | 11:51 PM  | View count: 62
Ngày 17/02/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 247/QĐ-UBND cho phép Công ty TNHH thương mại Chính Trường, địa chỉ tại thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’Lấp được tiếp...

Cho phép Công ty Cổ phần khoáng sản xây dựng và Thương mại Ficô Đắk tiếp tục hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ đá bazan thôn 3, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp

Ngày đăng 21/02/2017 | 11:49 PM  | View count: 66
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 248/QĐ-UBND cho phép Công ty Cổ phần khoáng sản xây dựng và Thương mại Ficô Đắk Nông, địa chỉ tại 33 N’trang Long, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp được...

Thời tiết

Đắk Nông
Pleiku
TP Hồ Chí Minh