Thông tin

Video

Không tìm thấy video nào

Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh

Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1, năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 22/02/2017 | 23:34 PM  | View count: 72
Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, thực hiện hiệu quả Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 22/2, UBND tỉnh ban hành...

UBND tỉnh đồng ý chủ trương xây dựng Trường tiểu học Hiểu về trái tim

Ngày đăng 23/02/2017 | 11:32 PM  | View count: 73
Ngày 22/02, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số 774/UBND-CNXD đồng chí chủ trương cho Hội đồng Quản lý Quỹ Hiểu về trái tim đầu tư xây dựng Trường tiểu học Hiểu về trái tim trên địa bàn...

Ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 23/02/2017 | 11:29 PM  | View count: 103
Ngày 22/02, UBND tỉnh ra Quyết định số 292/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Đắk Nông.

Chỉ đạo của UBND tỉnh về việc xử lý kiến nghị của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Lâu Đài về dự án Điểm du lịch sinh thái thác Lưu Ly

Ngày đăng 27/02/2017 | 11:15 PM  | View count: 77
Ngày 24/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 832/UBND-KTKH về việc xử lý kiến nghị của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Lâu Đài về dự án Điểm du lịch sinh thái thác Lưu Ly.

Tăng cường thực hiện hỗ trợ vay vốn tạo việc làm

Ngày đăng 23/02/2017 | 11:24 PM  | View count: 73
Thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh Đắk Nông thông qua Chương trình việc làm tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2020 và Báo cáo số 52/BC-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND...

Thời tiết

Đắk Nông
Pleiku
TP Hồ Chí Minh