Triểm lãm ảnh

Thời tiết

Đắk Nông
Pleiku
TP Hồ Chí Minh

Thông tin chỉ đạo điều hành UBND Tỉnh

Tham mưu triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

17/07/2017 | 10:54 AM  | View count: 2967
Triển khai Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017, Ủy ban nhân...

Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại

17/07/2017 | 10:42 AM  | View count: 2558
Để tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tập trung quản lý chặt chẽ đàn chó và nâng cao tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó nuôi, hạn chế tối đa lây truyền bệnh...

Công bố bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế dự phòng

13/07/2017 | 08:46 AM  | View count: 3073
Ngày 12/8, UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Theo đó, UBND tỉnh công bố kèm theo Quyết...

Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

13/07/2017 | 08:28 AM  | View count: 3085
Ngày 12/7, UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát...

UBND tỉnh chỉ đạo việc thực hiện Chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

11/07/2017 | 04:18 PM  | View count: 3237
Ngày 11/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3607/UBND-KGVX  chỉ đạo UBND các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan về việc thực hiện Chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết...