Triểm lãm ảnh

Thời tiết

Đắk Nông
Pleiku
TP Hồ Chí Minh

Thông tin chỉ đạo điều hành UBND Tỉnh

UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Đắk Glong

08/02/2017 | 02:39 PM  | View count: 141
Ngày 08/02/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 197/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể...

Quy định về một số nội dung triển khai thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016 – 2021

07/02/2017 | 02:41 PM  | View count: 128
Ngày 25/01/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 193/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về một số nội dung triển khai thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm...

UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 về xây dựng nông thôn mới cho các huyện, thị xã

24/01/2017 | 02:48 PM  | View count: 93
Ngày 23/01/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số 445/UBND-NN về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 về xây dựng nông thôn mới cho các huyện, thị xã.

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

24/01/2017 | 02:46 PM  | View count: 101
Thực hiện Công văn số 06/TTCP-BTCDTW ngày 09/01/2017 của Thanh tra Chính phủ và Công văn số 02/TDTW-TTCP ngày 13/01/2017 của Trụ sở tiếp công dân Trung ương về việc tăng cường công tác tiếp công...

UBND tỉnh phê duyệt Phương án giao khoán quản lý, bảo vệ rừng cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư để thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

24/01/2017 | 02:44 PM  | View count: 99
Ngày 23/01/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 176/QĐ-UBND về việc Về việc phê duyệt Phương án giao khoán quản lý, bảo vệ rừng cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư...