Triểm lãm ảnh

Thời tiết

Đắk Nông
Pleiku
TP Hồ Chí Minh

Thông tin chỉ đạo điều hành UBND Tỉnh

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc làm việc với Kiểm toán Nhà nước

17/02/2017 | 11:55 PM  | View count: 260
Ngày 17/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 666/UBND-KTKH nhằm chỉ đạo Sở Tài chính và Thanh tra tỉnh về việc thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc làm việc với Kiểm toán...

Kiểm tra việc chế biến, tiêu thụ đá của Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Đức Thành

16/02/2017 | 07:41 AM  | View count: 232
Ngày 16/02/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số 659/UBND-NN, chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra việc chế biến, tiêu thụ đá của Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Đức...

Điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh

16/02/2017 | 07:39 AM  | View count: 245
Ngày 16/02/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 241/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông. Quyết định này...

Chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giải quyết, trả lời kiến nghị, phản ánh của cử tri

16/02/2017 | 07:37 AM  | View count: 234
UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số 646/UBND-TCD, chỉ đạo Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã về việc giải quyết, trả lời kiến nghị, phản ánh của cử tri. Theo...

Bổ sung Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của UBNDtỉnh Đắk Nông

16/02/2017 | 07:35 AM  | View count: 553
Ngày 16/02/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 240/QĐ-UBND về việc Bổ sung Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của UBNDtỉnh Đắk Nông.