Triểm lãm ảnh

Thời tiết

Đắk Nông
Pleiku
TP Hồ Chí Minh

Thông tin chỉ đạo điều hành UBND Tỉnh

Chỉ đạo của UBND tỉnh về việc sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong việc trao đổi văn bản điện tử

27/02/2017 | 11:07 PM  | View count: 336
Ngày 24/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 837/UBND-CNXD nhằm chỉ đạo các Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn về việc sử dụng chứng thư số chuyên...

Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

27/02/2017 | 11:05 PM  | View count: 289
Ngày 27/02, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND về việc Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

UBND tỉnh đồng ý chủ trương xây dựng Trường tiểu học Hiểu về trái tim

23/02/2017 | 11:32 PM  | View count: 299
Ngày 22/02, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số 774/UBND-CNXD đồng chí chủ trương cho Hội đồng Quản lý Quỹ Hiểu về trái tim đầu tư xây dựng Trường tiểu học Hiểu về trái tim trên địa bàn...

Ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Đắk Nông

23/02/2017 | 11:29 PM  | View count: 1170
Ngày 22/02, UBND tỉnh ra Quyết định số 292/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Đắk Nông.

Tăng cường thực hiện hỗ trợ vay vốn tạo việc làm

23/02/2017 | 11:24 PM  | View count: 303
Thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh Đắk Nông thông qua Chương trình việc làm tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2020 và Báo cáo số 52/BC-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND...