Triểm lãm ảnh

Thời tiết

Đắk Nông
Pleiku
TP Hồ Chí Minh

Thông tin chỉ đạo điều hành UBND Tỉnh

Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1, năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

22/02/2017 | 11:34 PM  | View count: 335
Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, thực hiện hiệu quả Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 22/2, UBND tỉnh ban hành...

UBND tỉnh chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

21/02/2017 | 11:53 PM  | View count: 317
Ngày 20/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 719/UBND-NC chỉ đạo các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày...

Cho phép Công ty TNHH thương mại Chính Trường tiếp tục hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ đá Bazan Bon Bu Đốp II, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’Lấp

21/02/2017 | 11:51 PM  | View count: 292
Ngày 17/02/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 247/QĐ-UBND cho phép Công ty TNHH thương mại Chính Trường, địa chỉ tại thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’Lấp được tiếp...

Cho phép Công ty Cổ phần khoáng sản xây dựng và Thương mại Ficô Đắk tiếp tục hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ đá bazan thôn 3, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp

21/02/2017 | 11:49 PM  | View count: 302
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 248/QĐ-UBND cho phép Công ty Cổ phần khoáng sản xây dựng và Thương mại Ficô Đắk Nông, địa chỉ tại 33 N’trang Long, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp được...

Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y và Bảo vệ thực vật

21/02/2017 | 11:47 PM  | View count: 399
Ngày 20/2/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 260/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y, lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông...