Triểm lãm ảnh

Thời tiết

Đắk Nông
Pleiku
TP Hồ Chí Minh

Thông tin chỉ đạo điều hành UBND Tỉnh

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2016

21/02/2017 | 11:45 PM  | View count: 302
Ngày 24/01/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 190/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn...

Điều chỉnh Quyết định số 143/QĐ-UBND,của Ủy ban nhân dân tỉnh.

21/02/2017 | 11:43 PM  | View count: 403
Ngày 20/02/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 259/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Đắk Nông

21/02/2017 | 11:41 PM  | View count: 316
Ngày 20/02/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 262/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Đắk Nông.

Thay đổi thành viên của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh

21/02/2017 | 11:38 PM  | View count: 298
Ngày 20/02/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 261/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc làm việc với Kiểm toán Nhà nước

17/02/2017 | 11:55 PM  | View count: 303
Ngày 17/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 666/UBND-KTKH nhằm chỉ đạo Sở Tài chính và Thanh tra tỉnh về việc thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc làm việc với Kiểm toán...