Triểm lãm ảnh

Thời tiết

Đắk Nông
Pleiku
TP Hồ Chí Minh

Thông tin chỉ đạo điều hành UBND Tỉnh

Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh

15/02/2017 | 07:44 AM  | View count: 452
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại Công văn số 08/TWPCTT ngày 07 tháng 02 năm 2017 về việc kiện toàn và cung cấp thông tin Ban...

Khẩn trương lập kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2017

15/02/2017 | 07:43 AM  | View count: 350
UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 623/UBND-NN chỉ đạo UBND các huyện, thị xã và Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh lập kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2017.

UBND tỉnh chỉ đạo việc rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa thủy điện

14/02/2017 | 02:29 PM  | View count: 221
Ngày 13/02/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số 596/UBND-CNXD về việc rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa thủy điện. Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương về...

UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng ngô trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2017-2019

14/02/2017 | 02:25 PM  | View count: 246
Ngày 14/02/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 233/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng ngô trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2017-2019.

Quyết định thu hồi đất của Công ty TNHH xuất nhập khẩu nông - lâm sản và vật tư nông nghiệp Tân Phú và cho thuê đất đối với Nhà máy tinh bột sắn Đắk Song

14/02/2017 | 02:23 PM  | View count: 229
Ngày 14/02/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 232/QĐ-UBND về việc thu hồi đất 100.000 m 2  đất của Công ty TNHH xuất nhập khẩu nông - lâm sản và vật tư nông nghiệp Tân Phú, đồng thời cho...