Triểm lãm ảnh

Thời tiết

Đắk Nông
Pleiku
TP Hồ Chí Minh

Thông tin chỉ đạo điều hành UBND Tỉnh

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017

17/04/2017 | 07:48 AM  | View count: 1316
Nhằm khắc phục tình trạng suy giảm nguồn lợi thủy sản, phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản và bảo vệ đa dạng sinh học ở các thủy vực tự nhiên (các sông, suối, hồ chứa… trên địa bàn tỉnh); đồng...

Tăng cường thực hiện công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước

14/04/2017 | 03:56 PM  | View count: 1630
Nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Công văn số 599-CV/TU ngày 11/4/2017 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào "Dân vận khéo" năm 2017 và Công văn số 600-CV/TU ngày 12/4/2017...

UBND tỉnh phê duyệt chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 – 2020

14/04/2017 | 03:42 PM  | View count: 1180
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020. (Ảnh minh họa) Theo đó, mục tiêu của Chương...

Triển khai thực hiện chỉ số Đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP

14/04/2017 | 09:12 AM  | View count: 1559
Nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 970/BKHCN-VCLCS ngày 31 tháng 3 năm 2017 về việc hướng dẫn về các chỉ số Đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết số...

Triển khai thực hiện Quyết định số 410/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

14/04/2017 | 09:02 AM  | View count: 1216
Ngày 13/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1854/UBND-NC gửi Sở Tư pháp về việc thực hiện Quyết định số 410/QĐ-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tư...