Triểm lãm ảnh

Thời tiết

Đắk Nông
Pleiku
TP Hồ Chí Minh

Thông tin chỉ đạo điều hành UBND Tỉnh

Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y và Bảo vệ thực vật

21/02/2017 | 11:47 PM  | View count: 570
Ngày 20/2/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 260/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y, lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông...

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2016

21/02/2017 | 11:45 PM  | View count: 442
Ngày 24/01/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 190/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn...

Điều chỉnh Quyết định số 143/QĐ-UBND,của Ủy ban nhân dân tỉnh.

21/02/2017 | 11:43 PM  | View count: 586
Ngày 20/02/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 259/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Đắk Nông

21/02/2017 | 11:41 PM  | View count: 465
Ngày 20/02/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 262/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Đắk Nông.

Thay đổi thành viên của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh

21/02/2017 | 11:38 PM  | View count: 426
Ngày 20/02/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 261/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh.