Thông tin

Video

Không tìm thấy video nào

Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh

Quyết định về việc cho thuê đất, đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp 1 Việt Nam

Ngày đăng 04/01/2017 | 15:21 PM  | View count: 52
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 10/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp 1 Việt Nam thuê 49.386,1m2 đất, đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà...

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 05/01/2017 | 03:18 PM  | View count: 45
Ngày 05/01/2016, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

UBND tỉnh ban hành Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm chủ rừng, các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm quản lý rừng, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng 06/01/2017 | 03:15 PM  | View count: 37
Nhằm nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, ngày 30/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm chủ rừng, các cơ quan...

UBND tỉnh quyết định giao đất cho Chùa Phước Thiện và thu hồi đất của Công ty Cổ phần Daknoruco

Ngày đăng 11/01/2017 | 03:13 PM  | View count: 27
Ngày 10/01/2016, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 42/QĐ-UBND về việc giao 4.984,9 m 2  đất, đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn...

Kế hoạch tăng cường thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2020

Ngày đăng 12/01/2017 | 03:12 PM  | View count: 29
Ngày 11/01/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 52/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tăng cường thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2020.

Thời tiết

Đắk Nông
Pleiku
TP Hồ Chí Minh