Thông tin

Video

Không tìm thấy video nào

Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh

Quyết định về việc thu hồi đất của Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên để giao cho Công ty Cổ phần VRG - Đắk Nông quản lý để sử dụng xây dựng lòng hồ thủy điện Đắk Sin 1

Ngày đăng 19/01/2017 | 15:10 PM  | View count: 25
Ngày 18/01/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 110/QĐ-UBND về việc thu hồi Thu hồi 6.705,6 m 2  đất của Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên tại Vị trí khu đất: Tại thôn 14,...

Quyết định của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2017

Ngày đăng 19/01/2017 | 03:08 PM  | View count: 41
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 100/QĐ-UBND nhằm giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2017.  UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính...

UBND tỉnh ban hành Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

Ngày đăng 19/01/2017 | 03:06 PM  | View count: 61
Ngày 13/01/2017,UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 77/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020.

Quyết định về việc giao đất và cho thuê đất đối với Công ty cổ phần thủy điện Tam Long

Ngày đăng 19/01/2017 | 03:04 PM  | View count: 24
Ngày 12/01/2017,UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 61/QĐ-UBND về việc giao đất cho Công ty cổ phần thủy điện Tam Long để sử dụng vào mục đich mặt nước lòng hồ thủy điện và cho Công ty Cổ...

Quyết định về việc cho thuê đất; đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần xây dựng GIQ

Ngày đăng 19/01/2017 | 03:02 PM  | View count: 25
Ngày 11/01/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 55/QĐ-UBND về việc cho Công ty cổ phần xây dựng GIQ thuê 8.052,5 m 2  đất đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở...

Thời tiết

Đắk Nông
Pleiku
TP Hồ Chí Minh