Thông tin

Video

Không tìm thấy video nào

Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh

Chỉ đạo của UBND tỉnh về việc hỗ trợ quỹ đất xây dựng cơ sở hoạt động cho Hội người mù tỉnh

Ngày đăng 20/01/2017 | 15:00 PM  | View count: 22
Ngày 18/01/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số 330/UBND-NN về việc bố trí nơi làm việc cho Hội người mù tỉnh trong khu đất xây dựng Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh

Chỉ đạo của UBND tỉnh về việc xử lý các vấn đề liên quan đến việc tranh chấp đất đai tại các dự án đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng 20/01/2017 | 02:55 PM  | View count: 23
Ngày 17/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 311/UBND-NN nhằm chỉ đạo Thường trực Huyện ủy và UBND các huyện Tuy Đức, Đắk Glong, Krông Nô về việc xử lý các vấn đề liên quan đến việc tranh chấp...

UBND tỉnh ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 20/01/2017 | 02:51 PM  | View count: 23
Ngày 19/01/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 120/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng trên địa...

Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Khí tượng Thủy văn, Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền quản lý chuyên ngành của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày đăng 20/01/2017 | 02:49 PM  | View count: 16
  Ngày 19/01/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 126/QĐ-UBND về việc công bố 04 thủ tục hành chính lĩnh vực Khí tượng thủy văn, Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền quản lý chuyên...

UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 về xây dựng nông thôn mới cho các huyện, thị xã

Ngày đăng 24/01/2017 | 02:48 PM  | View count: 19
Ngày 23/01/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số 445/UBND-NN về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 về xây dựng nông thôn mới cho các huyện, thị xã.

Thời tiết

Đắk Nông
Pleiku
TP Hồ Chí Minh