Thông tin dự án

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
2033/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đánh giá tổng thể các tác động đến môi trường, sạt lở từ các hoạt động khai thác cát trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

25/12/2017 Trương Thanh Tùng
2032/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng đề án toàn diện ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

 

25/12/2017 Trương Thanh Tùng
2021/QĐ-UBND

Quyết định về việc chấp thuận chủ trương dự án đầu tư khu kinh doanh thương mại và xây dựng Trọng Tiến của Công ty TNHH Một thành viên Trọng Tiến

22/12/2017 Nguyễn Bốn
2017/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm xe ô tô chuyên dụng 16 chỗ ngồi phục vụ công tác của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông.

22/12/2017 Nguyễn Bốn
2015/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng và sửa chữa pano tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan Quỹ bảo trì đường bộ

21/12/2017 Nguyễn Bốn
2013/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Trung tâm thương mại huyện Đắk Mil

21/12/2017 Nguyễn Bốn
2007/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm Trang thiết bị y tế  phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

19/12/2017 Nguyễn Bốn
1994/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh Khoản 5, Điều 1, Quyết định số 1855/QĐ-UBND, ngày 21/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

19/12/2017 Nguyễn Bốn
1989/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  mua sắm trực tiếp vật tư y tế tiêu hao, hóa chất xét nghiệm cho các cơ sở y tế công lập năm 2017

18/12/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
1988/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua hóa chất xét nghiệm khám sàng lọc ung thư cổ tư cung cho Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản năm 2017-2018

18/12/2017 Nguyễn Bốn
1981/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục công trình, dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia từ nguồn kết dư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2016 

18/12/2017 Nguyễn Bốn
1979/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, Công trình: Trạm Y tế xã Nam Xuân, Hạng mục: Nhà trạm, nhà vệ sinh, nhà xe, nhà công vụ, hạ tầng kỹ thuật

18/12/2017 Nguyễn Bốn
1966/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán gói thầu dự án hoàn thành, Công trình: Tiểu dự án 2 đoạn Km20+00 -:- Km21+636,11 và Km24+636,11 -:- Km30+100 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Đắk Mâm đi đồn 7 (759) - Tỉnh lộ 3 tỉnh Đắk Nông

14/12/2017 Nguyễn Bốn
1964/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng đợt 2 năm 2017, tỉnh Đắk Nông.

13/12/2017 Trần Xuân Hải
1959/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung, gói thầu mua vật tư y tế tiêu hao, hóa chất xét nghiệm cho Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh năm 2017

12/12/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
1947/QĐ-UBND

Quyêt định về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm Trang thiết bị y tế  phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

11/12/2017 Nguyễn Bốn
1940/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa Bệnh viện đa khoa huyện Đăk Song, hạng mục: Xây dựng Nhà khám đa khoa và Hệ thống khí y tế

08/12/2017 Trần Xuân Hải
1937/QĐ-UBND Quyết định về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung Thiết bị mầm non và các Thiết bị khác đợt 2 năm 2017. 08/12/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
1922/QĐ-UBND

Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng 07 Trạm y tế thuộc dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 tỉnh Đăk Nông

06/12/2017 Trần Xuân Hải
1927/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học  giai đoạn 2017 - 2020 huyện Đắk R’lấp

06/12/2017 Nguyễn Bốn