Thông tin dự án

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1125/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Rà phá bom mìn, tư vấn, trích đo bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới công trình trong giai đoạn đầu tư dự án Công trình thủy lợi Suối Đá, xã Quảng Hòa, huyện ĐắkG’long. 05/07/2017 Trần Xuân Hải
1119/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trạm Kiểm soát cửa rừng Nâm N’Đir

04/07/2017 Nguyễn Bốn
1117/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Đường giao thông từ bon Bu Prăng 2 đi Trung tâm xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức (thuộc dự án quy hoạch ổn định dân di cư biên giới xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức 04/07/2017 Nguyễn Bốn
1118/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Nâng cấp, cải tạo Tỉnh lộ 4 (đoạn Km3+00 -:- Km49+21,85)

04/07/2017 Nguyễn Bốn
1096/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế tập trung cho các cơ sở y tế công lập năm 2017

30/06/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
1098/QĐ-UBND Quyết định về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng đợt 1 năm 2017, tỉnh Đắk Nông 30/06/2017 Trần Xuân Hải
1097/QĐ-UBND Quyết định về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Đắk Nông 30/06/2017 Trần Xuân Hải
1091/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trung tâm thông tin và Tài nguyên môi trường, hạng mục: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc.

30/06/2017 Trần Xuân Hải
1089/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Trường Phổ thông DTNT huyện Đắk Song - Hạng mục: Cải tạo ký túc xá 02 tầng.

30/06/2017 Trần Xuân Hải
1088/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường tránh đô thị Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

30/06/2017 Trần Xuân Hải
1086/QĐ-UBND

Quyết định Về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sơn sửa chữa hàng rào quanh Tỉnh ủy, sửa chữa nhỏ một số hạng mục công trình của Trụ sở Tỉnh ủy.

30/06/2017 Trần Xuân Hải
1085/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường THPT Gia Nghĩa - Hạng mục: Cải tạo, sữa chữa sân bê tông và cổng, tường rào.

30/06/2017 Trần Xuân Hải
1080/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị cho Trạm y tế xã (khu vực nghèo), Trạm y tế xã (xây mới, nâng cấp) và Thiết bị vệ sinh Bệnh viện thuộc dự án “Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2” tỉnh Đắk Nông

30/06/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
1078/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt dự án: Đầu tư mua sắm trang thiết bị thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông (giai đoạn I).

30/06/2017 Trần Xuân Hải
1081/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường vào xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

30/06/2017 Trần Xuân Hải
1087/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Đắk Nông - Hạng mục: Nâng cấp, cải tạo.

30/06/2017 Trần Xuân Hải
1090/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường THPT Dân tộc nội trú N’Trang Lơng - Hạng mục: Cải tạo nhà lớp học 03 tầng 30/06/2017 Trần Xuân Hải
1070/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017 - 2020 huyện Krông Nô.

29/06/2017 Trần Xuân Hải
1072/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm Thiết bị ngoại ngữ năm 2017

29/06/2017 Trần Xuân Hải
1063/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường THPT chuyên tỉnh Đắk Nông (Giai đoạn 2).

28/06/2017 Nguyễn Bốn