Thông tin dự án

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
709/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm Trang phục Công an xã và Bảo vệ dân phố 2018 15/05/2018 Nguyễn Bốn
699/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trực tiếp thuốc cho các cơ sở y tế công lập tỉnh Đắk Nông năm 2018 11/05/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
693/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch chi tiết thực hiện năm 2018, Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Đắk Nông do Ngân hàng Thế giới tài trợ 09/05/2018 Nguyễn Bốn
690/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Đề án cho thuê môi trường rừng để phát triển du lịch sinh thái tại Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung 09/05/2018 Trần Xuân Hải
681/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán hạng mục dự án hoàn thành Công trình: Trụ sở làm việc Tỉnh ủy và Kho lưu trữ tài liệu tỉnh Đắk Nông Gói thầu số 04: Sân vườn, cây kiểng xung quanh trụ sở, hệ thống điện tổng thể (giai đoạn I) thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Tỉnh ủy và kho lưu trữ tài liệu tỉnh Đắk Nông
08/05/2018 Nguyễn Bốn
680/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vị thuốc y học cổ truyền cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đối với các vị thuốc chưa lựa chọn được nhà thầu 08/05/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
669/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán tổng thể dự án hoàn thành Dự án: Tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông 07/05/2018 Nguyễn Bốn
662/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo sân bê tông và cổng, tường rào trường THPT Hùng Vương 03/05/2018 Trần Xuân Hải
660/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà làm việc Báo Đắk Nông Điện tử 02/05/2018 Trần Xuân Hải
661/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo dãy phòng học 12 phòng cấp III, trường Trung học phổ thông Đăk Mil 02/05/2018 Trần Xuân Hải
659/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà đa năng trường THPT Trần Hưng Đạo 02/05/2018 Trần Xuân Hải
652/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Phương án quản lý, sử dụng nguồn kinh phí quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng năm 2017 của Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung 02/05/2018 Trương Thanh Tùng
650/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm  Trang phục cho lực lượng dân quân tự vệ năm 2018 27/04/2018 Nguyễn Bốn
613/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án: Đường vành đai phía đông huyện Đắk Song 20/04/2018 Trần Xuân Hải
555/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán hạng mục dự án hoàn thành Công trình: Nâng cấp, sửa chữa Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk R’lấp (Gói thầu số 9: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị đi kèm: Xây mới nhà điều trị nội trú) 17/04/2018 Nguyễn Bốn
557/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Đăk Nông 17/04/2018 Nguyễn Bốn
523/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn (lần 1), dự án: Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 13/04/2018 Trần Xuân Hải
524/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng: Công trình vườn ươm (Hỗ trợ tư nhân) thuộc tiểu hợp phần C1 dự án Chuyển đổi nông nghiệpbền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông 13/04/2018 Trần Xuân Hải
509/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) giai đoạn 1 thuộc dự án: Đường vào xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 12/04/2018 Trần Xuân Hải
502/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán một phần tiểu dự án hoàn thành Tiểu dự án: Bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (QL 14) – Địa phận: huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (Khối lượng thực hiện năm 2017 theo đối chiếu kho bạc ngày 15/01/2018)
10/04/2018 Nguyễn Bốn