Legislation code 916/QĐ-UBND
Issuing date 13/06/2018
Published time 13/06/2018
Signer Trương Thanh Tùng
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua thức ăn tinh cho bò năm  2018 thuộc dự án Cải tiến, nâng cao chất lượng giống bò thịt tại 04 huyện, thị xã, gồm Krông Nô, Đắk Mil, Đắk R’lấp và thị xã Gia Nghĩa (giai đoạn 2).
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation