Đắk Nông
Pleiku
TP Hồ Chí Minh

Sản xuất vụ thu đông: Nhiều khả năng vượt kế hoạch về sản lượng
01/11/2017 | 04:26  | cms-view-count: 2824

Với tinh thần đúng lịch thời vụ, hiệu quả, đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, giống trên những diện tích đất sản xuất phù hợp, thời gian này, ngành Nông nghiệp tỉnh Đắk Nông, các địa phương và nông dân đang tập trung đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ thu đông.