Quyết định Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng hạng mục Hồ Hạ và hạng mục Kè Bờ Tây

cms-publish-date 18/12/2018 | 03:37 PM  | cms-view-count: 3817
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng hạng mục Hồ Hạ và hạng mục Kè Bờ Tây (đoạn từ cầu Đắk Nông đến đập...

Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Hồ Gia Nghĩa, hạng mục: Đường kết nối từ Hồ trung tâm với các khu vực xung quanh (đường K2)

cms-publish-date 17/12/2018 | 08:04 AM  | cms-view-count: 3718
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Hồ Gia Nghĩa, hạng mục: Đường kết nối từ Hồ trung tâm...

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 19/03/2018 | 02:05 PM  | cms-view-count: 10681
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành...

Quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm cơ sở xác định giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với các thửa đất theo Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND huyện Đắk Mil

cms-publish-date 18/06/2018 | 10:30 AM  | cms-view-count: 10615
Ngày 18/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 947/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm cơ sở xác định giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với các thửa đất theo...

quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Đường Tô Hiến Thành...

cms-publish-date 28/06/2018 | 10:27 AM  | cms-view-count: 10395
Ngày 28/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1000/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Đường Tô...

Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Đường giao thông tại TDP 6, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

cms-publish-date 28/06/2018 | 10:22 AM  | cms-view-count: 10456
Ngày 28/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 999/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Đường giao...

Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể, giá khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất: Khu tập thể và Trụ sở làm việc phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk Nông cũ

cms-publish-date 02/08/2018 | 10:18 AM  | cms-view-count: 10452
Ngày 2/8/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1195/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể, giá khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất: Khu tập thể và Trụ sở làm việc phòng...

Quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) đối với các thửa đất tại tổ dân phố 1, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

cms-publish-date 08/08/2018 | 10:13 AM  | cms-view-count: 9517
Ngày 8/8/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1225/QĐ-UBND phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) đối với các thửa đất tại tổ dân phố 1, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Xem...

Quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) tại một số khu vực trên địa bàn thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 15/08/2018 | 10:06 AM  | cms-view-count: 8468
Ngày 13/8/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1237/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) tại một số khu vực trên địa bàn huyện Krông Nô. Xem chi tiết văn bản đính kèm

Điều chỉnh giá đất (K) tại một số khu vực trên địa bàn thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 11/07/2018 | 02:32 PM  | cms-view-count: 7168
Ngày  11 tháng 7 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1075/QĐ-UBND về việc điều chỉnh giá đất (K) tại một số khu vực trên địa bàn thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk...

Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Mương dẫn nước từ cửa xả tại Km1+918, đường Tôn Đức Thắng xuống hạ lưu dòng chảy (bổ sung)

cms-publish-date 01/06/2018 | 10:04 AM  | cms-view-count: 3053
Ngày31/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 833/QĐ-UBND phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Mương dẫn nước từ...

Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Đường Lý Thái Tổ đến Khu tái định cư B (giai đoạn 1) đồi Đắk Nur, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa

cms-publish-date 11/04/2018 | 04:27 PM  | cms-view-count: 3327
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trìn h: Đường...

Phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 11/04/2018 | 04:22 PM  | cms-view-count: 3322
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Theo đó, số dự án cần xác định giá đất cụ thể trong...

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) trên địa bàn tỉnh năm 2018

cms-publish-date 11/04/2018 | 10:06 AM  | cms-view-count: 3490
Ngày 21/3, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND về việc điều chỉnh hệ số giá đất (K) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02/4/2018 và thay...

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2016 - 2020 tỉnh Đăk Nông

cms-publish-date 31/01/2018 | 10:09 AM  | cms-view-count: 3733
Tệp đính kèm Nghị quyết

Phê duyệt dự toán xác định giá đất cụ thể cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông thuê đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình cơ sở hạ tầng bên trong Khu Công nghiệp Nhân Cơ (giai đoạn 1)

cms-publish-date 03/11/2017 | 09:35 AM  | cms-view-count: 3286
Ngày 31/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1724/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán xác định giá đất cụ thể cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công...

Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng dự án đấu nối 110 Kv sau trạm biến áp 220 Kv Đắk Nông đoạn qua phường Nghĩa Phú

cms-publish-date 01/11/2017 | 03:01 PM  | cms-view-count: 3372
Ngày 25 tháng 10 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1699/QĐ-UBND về việc phê  duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây...

Quyết định về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 01/11/2017 | 02:30 PM  | cms-view-count: 3624
Ngày 30 tháng 10 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1708/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông....

Giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường Công trình: Đường Đắk Mâm đi Đồn 7 (759) – Tỉnh lộ 3, đoạn từ Km0+00 đến Km0+900 và đoạn nối với trục N7 thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô

cms-publish-date 28/07/2017 | 08:38 AM  | cms-view-count: 3240
Ngày 27 tháng 7 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1246/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường Công trình: Đường Đắk Mâm đi Đồn 7 (759) – Tỉnh lộ 3,...

Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thu tiền sử dụng đất tại Khu tái định cư B – Giai đoạn 1 (đợt 2) Dự án: Cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa

cms-publish-date 25/07/2017 | 03:57 PM  | cms-view-count: 4936
Ngày 30 tháng 6 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1077/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thu tiền sử dụng đất tại Khu tái định cư B – Giai đoạn 1 (đợt 2) Dự án: Cụm công trình...