TRA CỨU GIÁ ĐẤT

Điều chỉnh giá đất (K) tại một số khu vực trên địa bàn thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 11/07/2018 | 02:32 PM  | View count: 29
Ngày  11 tháng 7 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1075/QĐ-UBND về việc điều chỉnh giá đất (K) tại một số khu vực trên địa bàn thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk...

Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Mương dẫn nước từ cửa xả tại Km1+918, đường Tôn Đức Thắng xuống hạ lưu dòng chảy (bổ sung)

Ngày đăng 01/06/2018 | 10:04 AM  | View count: 195
Ngày31/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 833/QĐ-UBND phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Mương dẫn nước từ...

Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Đường Lý Thái Tổ đến Khu tái định cư B (giai đoạn 1) đồi Đắk Nur, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa

Ngày đăng 11/04/2018 | 04:27 PM  | View count: 446
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trìn h: Đường...

Phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 11/04/2018 | 04:22 PM  | View count: 463
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Theo đó, số dự án cần xác định giá đất cụ thể trong...

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) trên địa bàn tỉnh năm 2018

Ngày đăng 11/04/2018 | 10:06 AM  | View count: 558
Ngày 21/3, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND về việc điều chỉnh hệ số giá đất (K) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02/4/2018 và thay...

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2016 - 2020 tỉnh Đăk Nông

Ngày đăng 31/01/2018 | 10:09 AM  | View count: 1067
Tệp đính kèm Nghị quyết

Phê duyệt dự toán xác định giá đất cụ thể cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông thuê đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình cơ sở hạ tầng bên trong Khu Công nghiệp Nhân Cơ (giai đoạn 1)

Ngày đăng 03/11/2017 | 09:35 AM  | View count: 956
Ngày 31/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1724/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán xác định giá đất cụ thể cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công...

Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng dự án đấu nối 110 Kv sau trạm biến áp 220 Kv Đắk Nông đoạn qua phường Nghĩa Phú

Ngày đăng 01/11/2017 | 03:01 PM  | View count: 897
Ngày 25 tháng 10 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1699/QĐ-UBND về việc phê  duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây...

Quyết định về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 01/11/2017 | 02:30 PM  | View count: 876
Ngày 30 tháng 10 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1708/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông....

Giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường Công trình: Đường Đắk Mâm đi Đồn 7 (759) – Tỉnh lộ 3, đoạn từ Km0+00 đến Km0+900 và đoạn nối với trục N7 thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô

Ngày đăng 28/07/2017 | 08:38 AM  | View count: 985
Ngày 27 tháng 7 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1246/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường Công trình: Đường Đắk Mâm đi Đồn 7 (759) – Tỉnh lộ 3,...

Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thu tiền sử dụng đất tại Khu tái định cư B – Giai đoạn 1 (đợt 2) Dự án: Cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa

Ngày đăng 25/07/2017 | 03:57 PM  | View count: 2097
Ngày 30 tháng 6 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1077/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thu tiền sử dụng đất tại Khu tái định cư B – Giai đoạn 1 (đợt 2) Dự án: Cụm công trình...

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 30/05/2017 | 02:43 PM  | View count: 2706
Ngày 10 tháng 5 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 776/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Quyết định về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 193/QĐ-UBND và Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của UBND tỉnh

Ngày đăng 30/05/2017 | 10:44 AM  | View count: 1501
Ngày 11 tháng 5 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 792/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 193/QĐ-UBND và Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của...

Quyết định về việc điều chỉnh giá đất cụ thể tại Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2016 và Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 30/05/2017 | 10:36 AM  | View count: 1844
Ngày 11 tháng 5 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 791/QĐ-UBND về việc điều chỉnh giá đất cụ thể tại Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2016 và Quyết định số...

Quyết định sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một số nội dung trong Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015 – 2019

Ngày đăng 09/05/2016 | 03:04 PM  | View count: 1611
Quyết định sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một số nội dung trong Bảng giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc quy định Bảng giá...