Thời tiết

Đắk Nông
Pleiku
TP Hồ Chí Minh

Thông tin tuyên truyền

Giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường
22/11/2017 | 09:24  | View count: 450

Từ ngày 08/12/2017, việc giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán được thực hiện theo quy định tại Thông tư 115/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.

Thông tư nêu rõ về nội dung giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Theo đó, trên cơ sở báo cáo giám sát, báo cáo phục vụ công tác giám sát của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK), Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (TTLKCK), thành viên giao dịch và thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh (TVGD) và các nguồn thông tin khác, phân tích sâu để phát hiện các giao dịch thao túng thị trường chứng khoán (TTCK), giao dịch nội bộ, các giao dịch bị cấm khác và các hành vi vi phạm quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Đồng thời, UBCKNN giám sát hoạt động của SGDCK trong việc tổ chức và giám sát các giao dịch chứng khoán diễn ra trên TTCK thuộc phạm vi giám sát của SGDCK theo quy định; giám sát hoạt động của TTLKCK trong việc quản lý và giám sát tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ theo từng tài khoản của nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, giám sát giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư tổ chức trong nước, nhà đầu tư nước ngoài để kịp thời phát hiện các diễn biến bất thường có thể gây hiệu ứng tâm lý cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Về phương thức giám sát giao dịch chứng khoán của UBCKNN, Thông tư quy định: Căn cứ dữ liệu giao dịch do SGDCK cung cấp, thực hiện phân tích, đánh giá, xử lý theo quy định đối với các giao dịch chứng khoán có dấu hiệu bất thường.

Giám sát giao dịch chứng khoán dựa trên thông tin từ các nguồn: Báo cáo giám sát, báo cáo phục vụ công tác giám sát của SGDCK, TTLKCK, TVGD; báo cáo của các tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch; báo cáo, phản ánh của các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch trên TTCK; các nguồn tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, tin đồn…

Cùng với đó, kiểm tra bất thường đối với các đối tượng giám sát thông qua việc phát hiện các dấu hiệu giao dịch bất thường theo báo cáo của SGDCK, TTLKCK, TVGD và của các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch và cung cấp các dịch vụ giao dịch chứng khoán trên TTCK.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 08/12/2017.

Theo chinhphu.vn

Triểm lãm ảnh