THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức về Công viên địa chất núi lửa Krông Nô
15/12/2017 | 15:35  | View count: 1936

Nhằm tăng cường nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cộng đồng trong việc sử dụng, khai thác hợp lý, bảo tồn các giá trị tài nguyên địa chất, sinh học và môi trường, nhất là việc phát triển du lịch bền vững gắn với khám phá các di sản địa chất và di sản văn hóa các giá trị về đa dạng sinh học, đảm bảo hài hòa với bảo tồn di sản địa chất, di sản văn hóa các giá trị về đa dạng sinh học góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Ban quản lý Công viên Địa chất Núi lửa Krông Nô đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-BQL ngày 29/11/2017 về việc tổ chức lớp tập huấn, tuyên truyền về di sản địa chất và Công viên địa chất tại các địa phương. Theo đó, việc tổ chức lớp tập huấn bắt đầu từ ngày 12/12/2017 đến ngày 22/12/2017 với 5 lớp tập huấn trên địa bàn các huyện trong khu vực Công viên Địa chất Núi lửa Krông Nô.

Trong hai ngày 12- 13/12/2017, Ban quản lý Công viên Địa chất Núi lửa Krông Nô đã tổ chức lớp tập huấn, tuyên truyền về di sản địa chất và Công viên địa chất tại 2 huyện Đắk G'long và Cư Jút, với sự tham gia của đầy đủ các tầng lớp nhân dân, cán bộ địa phương, các tuyên truyền viên cấp cơ sở, cùng sự góp mặt của các em học sinh từ cấp 1, đến cấp 3 trên địa bàn các huyện…

Tại buổi tập huấn, đội ngũ cán bộ của Ban quản lý Công viên Địa chất Núi lửa Krông Nô đã giới thiệu một số thông tin cơ bản về quá trình hình thành và phát triển công viên địa chất Núi lửa Krông Nô, các giá trị di sản nổi bật trong vùng công viên địa chất, phân tích về vị trí và sự hình thành nên các di sản địa chất, những di sản văn hóa và các giá trị nổi bật về đa dạng sinh học trong khu vực Công viên Địa chất Núi lửa Krông Nô. Việc cung cấp và giới thiệu những thông tin trên nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng để bảo tồn các di sản, các quy tắc ứng xử văn minh trong du lịch đối với mỗi con người trong khu vực Công viên địa chất.

Lớp tập huấn tổ chức tại thị trấn Ea Tlinh
Lớp tập huấn tại trường Phổ thông dân tộc nội trú Cư Jút
 

Hoạt động giao lưu trao đổi tìm hiểu về công viên địa chất cùng các em học sinh

Hoạt động giao lưu đặt câu hỏi và phát quà cho các em học sinh

Theo đúng kế hoạch, trong thời gian tới Ban quản lý Công viên Địa chất Núi lửa Krông Nô sẽ tiếp tục triển khai chương trình tập huấn nâng cao nhận thức về Công viên địa chất trên địa bàn các huyện còn lại.

Vũ Văn Tú