THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Ban hành danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng phải đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
06/07/2017 | 16:11  | View count: 2293

Ngày 06/7/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1132/QĐ-UBND về danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng phải đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, toàn tỉnh có 405 tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải đăng ký giá, kê khai giá. Trong đó, thị xã Gia Nghĩa 64 tổ chức, cá nhân; huyện Đắk R'lấp có 39; huyện Tuy Đức có 20; huyện Đắk Song có 45; huyện Đắk Mil có 54; huyện Cư Jút có 32; huyện Krông Nô có 135; huyện Đắk Glong có 16 (tổ chức, cá nhân).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/7/2017 và thay thế Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 của UBND tỉnh về danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng phải đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh.

Xem danh sách tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải đăng ký, kê khai giá tại đây

Phương Trâm