Thời tiết

Đắk Nông
Pleiku
TP Hồ Chí Minh

Thông tin tuyên truyền

Kế hoạch tổ chức điều tra, khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017
14/09/2017 | 16:12  | View count: 921

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức điều tra, khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017.

Công tác điều tra, khảo sát được thực hiện nhằm lấy ý kiến của người dân về chất lượng phục vụ của cơ quan, đơn vị; kịp thời nắm bắt những tồn tại, hạn chế và đề xuất những giải pháp, kiến nghị để cải thiện, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công cho tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh và nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc cung ứng dịch vụ công.

Theo kế hoạch, trong năm 2017, việc điều tra, khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ công trên địa bàn tỉnh sẽ được thực hiện thông qua 1.200 phiếu hỏi trực tiếp, với các đối tượng gồm người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó, các loại mẫu phiếu bao gồm: phiếu khảo sát ý kiến người dân về cung cấp dịch vụ công tại các cơ quan hành chính nhà nước ở cấp tỉnh, cấp huyện và xã; phiếu khảo sát ý kiến người dân về cung cấp dịch vụ công tại các cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện; phiếu khảo sát ý kiến doanh nghiệp về cung cấp dịch vụ công tại các cơ quan hành chính nhà nước. Phiếu được thu ngay sau khi trả lời xong. 

UBND tỉnh yêu cầu tổ chức thực hiện điều tra phải đảm bảo tính khách quan, đúng đối tượng, phương pháp điều tra và phù hợp với điều kiện thực tế (không thực hiện ghi danh đối tượng điều tra). Việc xây dựng bộ câu hỏi khảo sát đảm bảo thu thập đầy đủ thông tin, đáp ứng yêu cầu; dễ hiểu, dễ trả lời đối với các đối tượng được khảo sát; đảm bảo chính xác về thông tin, số liệu.

Để triển khai Kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ xây dựng Đề cương điều tra theo quy định; Phối hợp với đơn vị điều tra độc lập hoặc tự thành lập tổ điều tra, thực hiện điều tra trong Quý IV/2017; Tổ chức tập huấn cho đội ngũ điều tra viên trước khi thực hiện điều tra; Rà soát, kiểm tra các thông tin phiếu điều tra trước khi thực hiện xử lý dữ liệu điều tra; Giám sát, phúc tra quá trình điều tra; Tham mưu UBND tỉnh xây dựng báo cáo và công bố kết quả điều tra trước ngày 31/12/2017.

Sam Nguyễn

Triểm lãm ảnh