Hội nghị báo cáo viên tháng 1/2019

cms-publish-date 17/01/2019 | 02:14 PM  | cms-view-count: 10
Sáng 17-1, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì hội nghị trực tuyến tháng 1/2019 với báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương các...

Ban hành 9 văn bản QPPL trong tháng 12/2018

cms-publish-date 16/01/2019 | 07:41 AM  | cms-view-count: 643
Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 12/2018, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 9 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 6 Nghị định của Chính phủ và 3 Quyết định của Thủ...

Ứng dụng công nghệ kết nối hoạt động nhân đạo

cms-publish-date 16/01/2019 | 07:38 AM  | cms-view-count: 1118
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng trong thời gian tới các công nghệ, phương tiện mới, trước hết là công nghệ thông tin là chìa khoá kết nối mọi sự trợ giúp nhân đạo, để mọi địa chỉ nhân đạo đều...

Bố trí lực lượng trực để kịp thời phát hiện, khắc phục sự cố ATM

cms-publish-date 10/01/2019 | 02:54 PM  | cms-view-count: 3672
Ngân hàng Nhà nước đã ra Thông tư 44/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2012/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trang bị, quản lý, vận hành và...

Thúc đẩy chuyển giao công nghệ nước ngoài vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên

cms-publish-date 08/01/2019 | 02:46 PM  | cms-view-count: 5960
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến...

Hướng dẫn các TCTD trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng

cms-publish-date 08/01/2019 | 02:43 PM  | cms-view-count: 5978
Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 45/2018/TT-NHNN hướng dẫn các tổ chức tín dụng trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quy định tại Nghị định số 34/2018/NĐ-CP của...

Đẩy mạnh phong trào thi đua tại Uỷ ban Kiểm tra các tỉnh, thành ủy miền Trung-Tây Nguyên

cms-publish-date 07/01/2019 | 09:48 AM  | cms-view-count: 7416
Năm 2018, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các tỉnh, thành ủy khu vực miền Trung-Tây Nguyên đã chú trọng kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm và các vấn đề nổi...

Quy định nhiệm vụ, chế độ, chính sách đối với Kiểm lâm

cms-publish-date 07/01/2019 | 08:30 AM  | cms-view-count: 8277
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 01/2019/NĐ-CP về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.

Việt Nam đã hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của nhân dân Campuchia

cms-publish-date 05/01/2019 | 09:38 AM  | cms-view-count: 6976
Tại buổi lễ, Thủ tướng đã dẫn lại bài báo của Campuchia viết cách đây 30 năm: Trong những năm cực kỳ bi thảm dưới chế độ diệt chủng Pol Pot, trên thế giới này, có không biết bao nhiêu kẻ mạnh, kẻ...

Phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ

cms-publish-date 04/01/2019 | 01:47 PM  | cms-view-count: 6576
Nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh...

Tỉnh ủy ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019

cms-publish-date 04/01/2019 | 01:42 PM  | cms-view-count: 4504
Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình số 35-CTr/TU về công tác kiểm tra, giám sát năm 2019. Theo đó, Chương trình sẽ tập trung kiểm tra các nội dung: Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức...

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH năm 2019

cms-publish-date 03/01/2019 | 08:27 AM  | cms-view-count: 5080
Ngay ngày đầu tiên của năm mới (01/01/2019), Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

10 Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019

cms-publish-date 02/01/2019 | 08:59 AM  | cms-view-count: 4879
Đó là các luật: Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy...

Dấu ấn văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2018

cms-publish-date 02/01/2019 | 08:02 AM  | cms-view-count: 3486
Năm 2018, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.

Những giải pháp chủ yếu nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019

cms-publish-date 02/01/2019 | 07:59 AM  | cms-view-count: 4539
Hôm nay (01/01/2019), Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm...

Sửa đổi, bổ sung biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước

cms-publish-date 27/12/2018 | 09:20 AM  | cms-view-count: 5765
Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 33/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

cms-publish-date 26/12/2018 | 02:09 PM  | cms-view-count: 11238
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 165/2018/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

Ban hành 18 văn bản QPPL trong tháng 11/2018

cms-publish-date 25/12/2018 | 09:01 AM  | cms-view-count: 10918
Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 11/2018, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 18 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 13 Nghị định của Chính phủ và 5 Quyết định của Thủ tướng...

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ động trong phát hiện, kiểm tra dấu hiệu vi phạm

cms-publish-date 24/12/2018 | 04:21 PM  | cms-view-count: 7218
Năm 2018, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong toàn đảng bộ tỉnh Đắk Nông đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện và hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật...

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch

cms-publish-date 24/12/2018 | 08:59 AM  | cms-view-count: 8911
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch sửa đổi và bổ sung một số điều của Pháp lệnh Công nghiệp Quốc phòng, Pháp lệnh Quản lý thị trường, Pháp lệnh Ưu đãi...