THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2018

20/04/2018 | 02:41 PM  | View count: 121
Ngăn chặn các hoạt động lợi dụng hệ thống thanh toán để mua bán, trao đổi tiền ảo; xử lý kịp thời trước những thay đổi chính sách thương mại của các nước; tập trung xử lý triệt để các cơ sở gây ô...

Nhiều chính sách phát triển ngành nghề nông thôn

17/04/2018 | 03:15 PM  | View count: 179
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 52/2018/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn.

Từ 15/4, giảm nhiều TTHC trong lĩnh vực thông tin điện tử

16/04/2018 | 09:20 AM  | View count: 176
Có hiệu lực từ hôm nay (15/4), Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bãi bỏ nhiều quy định về điều kiện kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết để tạo thuận lợi hơn cho DN, đồng thời bổ...

Triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản

13/04/2018 | 02:10 PM  | View count: 329
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản.

Hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay nhà ở xã hội

11/04/2018 | 02:19 PM  | View count: 406
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 18/2018/QĐ-TTg hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015...

Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội 4,8%/năm

04/04/2018 | 03:40 PM  | View count: 528
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 370/QĐ-TTg về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2018

03/04/2018 | 10:53 AM  | View count: 652
Chỉ đạo xây dựng, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình và vùng hạ du đập, hồ chứa nước. Tổ chức hướng dẫn, diễn tập phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp, đặc biệt là vùng...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2018

03/04/2018 | 09:33 AM  | View count: 478
Quy định về quyền tác giả, quyền liên quan; mức phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; quy định mới về tuyển sinh lớp 6;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2018.

Điều kiện xét thăng hạng viên chức giảng dạy đại học công lập

29/03/2018 | 02:09 PM  | View count: 445
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 08/2018/TT-BGDĐT quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công...

Quy định mới về chế độ tài chính đối với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

27/03/2018 | 03:51 PM  | View count: 462
Từ ngày 29/3/2018, chế độ tài chính đối với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Thông tư 19/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.

Những quy định mới về quản lý tên miền tại Việt Nam

26/03/2018 | 09:17 AM  | View count: 554
Bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của các Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam; bổ sung quy định bảo vệ quyền lợi quốc gia Việt Nam trong đăng ký, sử dụng tên miền chung... là những điểm...

Chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô

26/03/2018 | 09:15 AM  | View count: 508
Từ ngày 29/3/2018, chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô được thực hiện theo quy định tại Thông tư 18/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.

Không dùng vốn vay để góp vốn thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

20/03/2018 | 08:32 AM  | View count: 605
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Chiến lược phát triển ngành cơ khí tầm nhìn đến năm 2035

20/03/2018 | 08:30 AM  | View count: 561
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

20/03/2018 | 08:27 AM  | View count: 533
Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó, Nghị định quy định rõ tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa.