Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)
cms-publish-date 30/11/2017 | 08:34  | cms-view-count: 2903

Trong 2 ngày 29-30/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng.

 

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng đội ngũ cán bộ chủ chốt tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông

Tham dự tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Trưởng Ban Kinh tế Trung ương...

Các đồng chí: Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Đắk Nông

Tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông, các đồng chí: Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đội ngũ cán bộ chủ chốt tỉnh tham dự.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định: Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) là nghị quyết hết sức quan trọng, đề cập nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Đây cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, có ý nghĩa chính trị, nhân văn, xã hội sâu sắc, thể hiện bản chất ưu việt, tốt đẹp của chế độ ta, được xã hội đặc biệt quan tâm. Do đó, các đại biểu cần tập trung lắng nghe, đào sâu nghiên cứu, nắm thật chắc những nội dung cơ bản của nghị quyết, nhất là những điểm mới, luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng. Việc học tập nghiên cứu, quán triệt, học tập các nghị quyết còn đòi hỏi mỗi tập thể, cá nhân phải liên hệ với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, xác định quyết tâm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính quán triệt Nghị quyết số 18 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Với tinh thần đó, Hội nghị đã quán triệt các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII): Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.

Đội ngũ cán bộ chủ chốt tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông

Theo Đăk Nông Online