Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ 10 (khóa XI)
cms-publish-date 08/12/2017 | 10:58  | cms-view-count: 2826

* Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu năm 2018.

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 7/12, Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 tiến hành thảo luận, giải trình các vấn đề nêu ra và bế mạc hội nghị.

Các đồng chí: Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân cần phát huy sức mạnh, dồn sức, nỗ lực, quyết tâm cao, để hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu của năm

Thay mặt Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Lê Diễn đã tiếp thu và giải trình các vấn đề đại biểu quan tâm như: việc triển khai Kế hoạch 437 của UBND tỉnh; xây dựng nông thôn mới; chủ trương thực hiện nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển công nghiệp; mô hình trường học mới VNEN; chất lượng sinh hoạt chi bộ; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, lộ trình thực hiện nghị quyết nhiệm vụ năm 2018…

Sau khi hoàn thành chương trình làm việc, phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Lê Diễn khẳng định, năm 2018 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, có tính chất quyết định đến tiến độ chất lượng, khối lượng và yêu cầu nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch 5 năm 2015-2020 đề ra. Do đó, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân cần phát huy sức mạnh, dồn sức, nỗ lực, quyết tâm cao, để hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu của năm. Với tinh thần sáng tạo, kiến tạo, phát huy nội lực, các ngành, địa phương phải nhạy bén, xử lý kịp thời những vướng mắc của doanh nghiệp, người dân cũng như thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Trung ương để tạo điều kiện thúc đẩy phát triển và an dân. Trong phát triển kinh tế, lĩnh vực cần quan tâm hàng đầu là nông nghiệp, nên cần làm tốt việc tái cơ cấu, quy hoạch để từng bước phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bền vững, có giá trị, tính cạnh tranh cao, tạo ra chuỗi giá trị trong nông nghiệp.

Năm 2018, từng Ủy viên Tỉnh ủy, những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, Mặt trận các tổ chức đoàn thể, chính trị và người dân, cộng đồng doanh nghiệp cần tự giác, gương mẫu, nghiêm túc thực hiện tốt các giải pháp, nhiệm vụ để đạt và vượt các chỉ tiêu trong nghị quyết năm 2018

Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, tỉnh cần tập trung huy động vốn trong các thành phần kinh tế để đầu tư phát triển công nghiệp chế biến và quan tâm, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu công nghiệp Nhân Cơ và Nhà máy điện phân nhôm Trần Hồng Quân. Các ngành, địa phương tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nhất là tạo đột phá trong phát triển kinh tế tư nhân để có thể huy động, phát huy nguồn lực của các thành phần kinh tế vào sự phát triển chung của tỉnh. Trong cải cách hành chính cần hướng tới phát triển, hình thành chính quyền điện tử, chính quyền thông minh và có giải pháp ngăn chặn tình trạng sách nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết các thủ tục của một bộ phận cán bộ, công chức. Về công tác xây dựng Đảng, toàn tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) cần phù hợp với điều kiện của tỉnh, bảo đảm đúng pháp luật và sự ổn định của bộ máy.

Với tinh thần "sôi nổi, quyết liệt, hiệu quả", đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, từng Ủy viên Tỉnh ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể, chính trị và người dân, cộng đồng doanh nghiệp tự giác, gương mẫu, nói đi đôi với làm, thực hiện tốt các giải pháp, nhiệm vụ để đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2018, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Theo Đăk Nông Online