TIÊU ĐIỂM

Đảng ủy Quân sự tỉnh tuyên dương 17 tập thể, 16 cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 788
Ngày đăng 21/03/2017 | 08:11  | View count: 1267

Chiều 21/3, Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 788-CT/QUTW ngày 26/12/2013 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đơn vị lực lượng quân sự tỉnh, cùng 17 tập thể, 16 cá nhân điển hình tiến tiến trong thực hiện Chỉ thị 788 tham dự hội nghị.

 
 

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện 4 nội dung của Chỉ thị 788

Báo cáo và các tham luận tại hội nghị khẳng định, trong thời gian qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện 4 nội dung của Chỉ thị 788, gắn với thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Các cơ quan, đơn vị thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho các tập thể, cá nhân để phát triển từ điển hình từng mặt đến nhiều mặt và toàn diện. Các tập thể, cá nhân được tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để phát huy cao độ khả năng hoạt động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, tham gia các hội thi, hội thao và thử thách trong các nhiệm vụ đột xuất, khó khăn, phức tạp. Qua đó, cấp ủy, bí thư, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên các cấp đã phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Việc thực hiện Chỉ thị 788 cũng đã tạo sự chuyển biến rõ rệt về đạo đức lối sống, khắc phục có hiệu quả những biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, độc đoán, chuyên quyền. Cán bộ, đảng viên, quần chúng đoàn kết, trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" ngày càng được tô thắm, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 788

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của một số cấp ủy, chỉ huy về thực hiện Chỉ thị 788 có mặt còn chưa sâu, chưa tạo được sự chuyển biến lớn trong nhận thức và hành động của một bộ phận đảng viên, quần chúng. Vai trò nêu gương của một số cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì chưa thể hiện rõ nét, tác động giáo dục, thuyết phục chưa cao.

Thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh sẽ tiếp tục  quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 788 gắn với thực hiện  Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 788

Nhân dịp này, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tuyên dương, tặng giấy khen cho 17 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 788 của Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Theo Đắk Nông Online