TIÊU ĐIỂM

Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần thứ 2 năm 2017
Ngày đăng 15/06/2017 | 14:20  | View count: 10607

Ngày 14/6/2017, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần thứ 2 năm 2017. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí là lãnh đạo các Sở, Ban ngành, các huyện, thị xã và đông đảo các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí Trần Xuân Hải - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lưu Văn Trung - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đồng chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 5 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh có 177 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký hơn 977 tỷ đồng, tăng 7 doanh nghiệp với tỉ lệ 4,11% và vốn đăng ký tăng gần 578 tỷ đồng, tăng 145,65% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó: Doanh nghiệp tư nhân: 11 DN, vốn đăng ký hơn 18 tỷ đồng; Công ty cổ phần: 07 DN, vốn đăng ký 634,8 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV: 87 DN, vốn đăng ký 227,619 tỷ đồng; Công ty TNHH 2 thanh viên: 23 DN, vốn đăng ký 96,8 tỷ đồng, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là 27 doanh nghiệp. Lũy kế đến ngày 15/5/2017 toàn tỉnh có 3.450 doanh nghiêp đăng ký, với tổng số vốn đăng ký 29.032 tỷ đồng.

Có 190 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh tính đến tháng 12/2016, trong đó: 54 dự án hoạt động có hiệu quả và không có khó khăn, vướng mắc, chiếm 28,4%; 19 dự án đang hoàn thiện các thủ tục, chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng không có khó khăn, vướng mắc, chiếm 10%; 16 dự án hoàn thành các thủ tục nhưng đang gặp khó khăn, chiếm 8,4%; 79 dự án chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư và gặp khó khăn vướng mắc, chiếm 41,6%; 22 dự án không triển khai và đề xuất thu hồi, chiếm 11,6%.

Đ/c Trần Xuân Hải - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Trong quý I năm 2017, Sở Kế hoạch vấ Đầu tư đã tiếp nhận 36 hồ sơ xin chủ trương đầu tư, trong đó: Đã tham mưu cho UBND tỉnh về chủ trương đầu tư 20 văn bản, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 04 dự án với tổng số vốn 04 dự án là hơn 392 tỷ đồng và đã ra thông báo hướng dẫn cho nhà đầu tư: 16 dự án. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp ổn định, đã tích cực tăng gia sản xuất và mở rộng quy mô đầu tư, đã góp phần tích cực trong nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2017 khoảng 678,3 tỷ đồng đạt 39% dự toán, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong 05 tháng đầu năm 2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận, xử lý và chuyển 30 ý kiến, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, thuế, nông nghiệp, tín dụng, tài chính, cơ chế chính sách, điện, thương mại, thông tin truyền thông. Trong đó, có 06 khó khăn vướng mắc chung của doanh nghiệp và 24 khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất của 18 doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đã có 10 đơn vị liên quan trả lời 22 kiến nghị của của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Còn 01 kiến nghị của doanh nghiệp chưa được trả lời. Đối với 06 khó khăn vướng mắc chung của doanh nghiệp đơn vị chức năng đang trình UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Lãnh đạo các doanh nghiệp, nhà đầu tư đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất tại Hội nghị

Theo đánh giá các cơ quan quản lý nhà nước đã cơ bản đã trả lời nhưng kiến nghi của doanh nghiệp, đều này cho thấy bước đầu các ngành, địa phương cơ sở đã thể hiện ý chí, hành đồng đồng hành cùng doanh nghiệp. Tuy nhiên, xét về nội dung trả lời cho doanh nghiệp, thì kết quả trả lời thường mới dừng lại định hướng trả lời, chưa đưa ra giải pháp và lộ trình cụ thể để giải quyết dứt điểm, nên kiến nghị của doanh nghiệp vẫn còn lặp đi, lặp lại nhiều lần trong năm…

Lãnh đạo các doanh nghiệp, nhà đầu tư đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất tại Hội nghị

Tại hội nghị, các doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng đã đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất cụ thể như: Giá thuê đất quá cao, việc giải quyết các vấn đề về tranh chấp đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng chậm, chất lượng điện năng thấp và tiếp cận vốn vay từ các ngân hàng thương mại khó khăn… Đại diện các Sở, ngành của tỉnh đã trả lời các doanh nghiệp tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Bốn đề nghị các cấp, các ngành cần quan tâm ý kiến của doanh nghiệp, phải giải quyết tận nơi, tận cùng các vấn đề vướng mắc cho doanh nghiệp. Những vấn đề xử lý không được về đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường cần đề xuất, kiến nghị với Trung ương, Chính phủ để có hướng xử lý dứt điểm. Trong thời gian tới, doanh nghiệp cần tiếp tục có ý kiến, kiến nghị với tỉnh để các sở, ngành được trả lời cụ thể về những khó khăn vướng mắc…

 

Tấn Lê