TIÊU ĐIỂM

UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về dự án án “Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán”
Ngày đăng 20/07/2017 | 16:16  | View count: 2730

Ngày 20/7/2017, UBND tỉnh Đắk Nông đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) để tìm hiểu thực tế trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, hoàn thiện hồ sơ, văn kiện dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán”.

Đồng chí Trần Xuân Hải - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan đã tiếp và làm việc với Đoàn.

Toàn cảnh buổi làm việc


Dự án "Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán", vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) do Bộ NN&PTNT là cơ quan chủ quản đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề xuất dự án; trong đó bao gồm dự án thành phần của tỉnh Đắk Nông: (1) Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước từ các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông; (2) Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước từ các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông. Đồng thời, HĐND tỉnh Đắk Nông cũng đã thống nhất chủ trương đầu tư đối với 2 Tiểu dự án này từ tháng 6/2017.

Theo đó, tổng mức đầu tư dự án là 452.950 triệu đồng (tương đương 20,221 triệu USD), trong đó vốn vay ODA là 409.208 triệu đồng (tương đương 18,268 triệu USD), tỷ lệ vay vốn ODA của Đắk Nông 20%, vốn đối ứng 43.742 triệu đồng thuộc trách nhiệm của ngân sách địa phương bố trí.

Đến nay, các hoạt động đã thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án bao gồm: Lập, xin ý kiến, trình thẩm định và phê duyệt Đề cương, dự toán chuẩn bị đầu tư xây dựng 2 Tiểu dự án; Lập, trình thẩm định và đề nghị phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Tiểu dự án; Lập đề cương, lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu của Hội đồng thẩm định do tỉnh thành lập đối với 2 tiểu dự án trên cho thấy việc đầu tư xây dựng của 2 tiểu dự án là một yêu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng nhu cầu tưới nước cho nhân dân khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ hạn hán trong tình hình biến đổi khí hậu phức tạp hiện nay. Đồng thời, việc đầu tư 2 tiểu dự án trên phù hợp với lĩnh vực ưu tiên và định hướng ưu tiên cung cấp vốn ODA của ADB, phù hợp với quy hoạch  tổng thể phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, quy hoạch ngành và chủ trương của Đảng, chính sách về phát triển nông nghiệp bền vững. Đồng thời tổng số vốn đối ứng và thời gian bố trí vốn đối ứng cũng phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương.

Tại buổi làm việc, các bên đã bàn bạc, trao đổi và thống nhất việc hoàn thiện hồ sơ về các bước đã làm và kế hoạch, các bước triển khai chuẩn bị dự án trong giai đoạn tới. 

Đồng chí Trần Xuân Hải phát biểu tại buổi làm việc


Phát buổi tại buổi làm việc, đồng chí Trần Xuân Hải hoan nghênh phía ADB đã hỗ trợ tỉnh đầu tư đối với 2 tiểu dự án trên. Trên cơ sở các nội dung đã bàn bạc và thống nhất tại cuộc họp, tỉnh Đắk Nông sẽ chuẩn bị đầy đủ các nội dung công việc liên quan theo yêu cầu của Bộ NN&PTNT và phía ADB; đồng thời tiếp tục theo dõi, chỉ đạo địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm các bước nhằm  bảo đảm cho dự án được triển khai đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao nhất.

Sam Nguyễn