Phê duyệt danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
cms-publish-date 16/05/2018 | 03:38  | cms-view-count: 4410

Ngày 16/5/2018, UBND ban hành Quyết định phê duyệt danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Theo đó, huyện Đắk Glong có 08 dự án gồm: Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị cây cà phê;Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản; Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị cây khoai lang; Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị cây bơ;Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị cây chè; Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị cây hồ tiêu; Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị cây cao su; Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị chăn nuôi lợn thịt, lợn sinh sản.
Huyện Đắk Mil có 3 dự án gồm: Phát triển chuỗi giá trị sản xuất bơ, sầu riêng; Phát triển chuỗi giá trị sản phẩm cà phê;Phát triển chuỗi giá trị sản phẩm xoài .
Huyện Đắk R'Lấp có 09 dự án gồm: Sản xuất hồ tiêu sạch liên kết theo chuỗi giá trị; Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị cây cà phê; Sản xuất cà phê sạch (4C); 4T (Sản xuất tiêu sạch, cà phê sạch); Xây dựng chuỗi giá trị Nông sản sạch; Phát triển chuỗi giá trị chăn nuôi sạch; Sản xuất hồ tiêu sạch liên kết theo chuỗi giá trị; Sản xuất hồ tiêu sạch liên kết theo chuỗi giá trị; ản xuất chuỗi giá trị Heo giống chất lượng cao.
Huyện Krông Nô có 03 dự án gồm: Liên kết sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Buôn Choah; Liên kết sản xuất ngô giống F1 tại xã Đức Xuyên; Liên kết phát triển sản xuất chuỗi giá trị sản phẩm cây Đinh Lăng.
Huyện Tuy Đức có 05 dự án gồm: Phát triển chuỗi giá trị sản xuất bơ, sầu riêng;; Phát triển chuỗi giá trị hồ tiêu; Phát triển chuỗi giá trị rau xanh; Phát triển chuỗi giá trị mắc ca; Phát triển chuỗi giá trị chăn nuôi bò.
Huyện Cư Jút có 05 dự án gồm: Chăn nuôi bò thịt; Liên kết chuỗi giá trị trên cây đậu nành; Phát triển cây hồ tiêu bền vững; Phát triển cây dược liệu; Phát triển cây cà phê bền vững. 
Thị Xã Gia Nghĩa có 04 dự án gồm: Phát triển chuỗi giá trị mô hình trồng cây ăn trái trên địa bàn xã Đắk Nia; Phát triển chuỗi giá trị trồng rau an toàn; Phát triển chuỗi giá trị trong sản xuất sản phẩm bơ; Phát triển chuỗi giá trị sản phẩm hồ tiêu hữu cơ.
Huyện Đắk Song có 03 dự án gồm: Phát triển sản xuất hồ tiêu bền vững; Phát triển sản xuất cây bơ ViệtGAP; Phát triển mô hình sản xuất rau ViệtGap.
Việc thực hiện các dự án phải bám sát theo quy định tại Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Huy Hoàng