Tỉnh Đắk Nông tiếp tục triển khai mô hình trường học mới (VNEN)
cms-publish-date 21/06/2018 | 11:11  | cms-view-count: 2359

Thực hiện Kết luận số 318-KL/TU ngày 31/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về việc triển khai mô hình trường học mới (VNEN), UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã tiếp tục triển khai mô hình trường học mới.

Sau khi tiến hành khảo sát, UBND tỉnh chỉ đạo Sở GDĐT và UBND các huyện, thị xã tiếp tục triển khai mô hình trường học mới tại 8 trường tiểu học gồm: Phan Bội Châu, Lê Hồng Phong (huyện Tuy Đức); Đoàn Thị Điểm, Lê Đình Chinh (huyện Đắk R'Lấp); Trần Văn Ơn, Bùi Thị Xuân (huyện Đắk Mil); Lê Hồng Phong, Lê Lợi (huyện Krông Nô). Các đơn vị này có tỉ lệ đồng thuận cao của cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh và học sinh; áp dụng linh hoạt, sáng tạo phù hợp với thực tế khi triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới trong những năm tiếp theo.

Đối với các cơ sở giáo dục không áp dụng mô hình trường học mới, có thể lựa chọn một số thành tố tích cực của mô hình trường học mới để bổ sung vào đổi mới phương thức giáo dục đang thực hiện, đảm bảo nguyên tắc lấy hoạt động của học sinh làm trung tâm.

Hoạt động ngoài giờ của học sinh trường TH Đoàn Thị Điểm, huyện Đăk Rlấp


Mô hình trường học mới (VNEN), ngành Giáo dục tỉnh Đắk Nông đã tổ chức thí điểm thực hiện từ năm học 2011-2012. Các trường được thí điểm, triển khai thực hiện là những đơn vị có điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất phòng học, có số học sinh phù hợp, đặc biệt có đội ngũ giáo viên giàu năng lực, tâm huyết, sẵn sàng học hỏi và tiếp cận mô hình giáo dục mới. Tuy nhiên, sau thời gian triển khai thực hiện mô hình này, ngành Giáo dục đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều, chưa đồng thuận trong nhân dân, thậm chí trong chính đội ngũ giáo viên, học sinh về hiệu quả của mô hình này. Cơ sở vật chất một số trường hạn chế, chưa phù hợp khi triển khai; một bộ phận giáo viên chậm, ngại đổi mới, nhất là những giáo viên cao tuổi đã ảnh hưởng nhất định, tạo sự hoài nghi của xã hội đối với mô hình trường học mới (VNEN). Khi triển khai thì một số trường học triển khai theo kiểu máy móc, chưa tuyên truyền, tham vấn để giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh hiểu rõ bản chất từ đó tự nguyện thực hiện nghiêm túc.

Thực hiện Kết luận số 237-KL/TU ngày 13/12/2107 của Tỉnh ủy, Sở GDĐT đã tiến hành khảo sát, đánh giá việc triển khai thực hiện mô hình trường học mới (VNEN) theo Kế hoạch số 121/KH-SGDĐT ngày 19/01/2018, nhằm mục đích đánh giá hiệu quả việc triển khai mô hình trường học mới một cách khách quan; trên cơ sở đó đề xuất cụ thể về chủ trương triển khai mô hình trường học mới (VNEN) trong những năm tiếp theo theo tinh thần thực hiện hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Ngọc Linh