Đại biểu quốc hội Võ Đình Tín thảo luận về Dự án luật Bảo vệ bí mật Nhà nước
cms-publish-date 14/11/2017 | 10:19  | cms-view-count: 2836

Chiều 13/11, Đại biểu Võ Đình Tín – Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông đã tham gia phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận tại tổ của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV về Dự án luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Đại biểu Võ Đình Tín tham gia thảo luận về Dự án luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

 

 

Theo đó, đại biểu Võ Đình tín đề nghị Dự án luật cần được rà soát kỹ để bảo đảm chặt chẽ, thống nhất và tránh sự trùng lặp với một số nội dung liên quan đến Luật Tiếp cận thông tin, Luật An toàn thông tin mạng, Luật Cơ yếu, Luật Lưu trữ.

Về khái niệm bí mật nhà nước (Điều 2 của dự thảo), đề nghị cần làm rõ nội hàm của khái niệm bí mật nhà nước, nhất là cần làm rõ khái niệm về vật, khu vực cấm, địa điểm cấm. Theo đại biểu Võ Đình Tín, việc phân biệt rõ khái niệm này sẽ tạo sự dễ dàng trong việc đưa ra các biện pháp để quản lý bảo vệ tốt địa điểm và khu vực này

Về phân loại bí mật nhà nước (Điều 8  của dự thảo), nội dung này kế thừa quy định hiện hành về 3 cấp độ: "Tuyệt mật", "Tối mật", "Mật", nhưng đã có sự đổi mới về cách phân loại dựa vào lĩnh vực và hậu quả có thể xảy ra nếu để lộ, lọt thông tin. Tuy nhiên, cần phải đánh giá thêm về tính khả thi, đặc biệt là cách thức để xác định hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Đồng thời, đại biểu Tín cũng cho rằng Ban soạn thảo cần bổ sung hành vi bị nghiêm cấm là "mang vật, tài liệu mang bí mật nhà nước ra khỏi khu vực an toàn, lưu giữ không vì lý do công vụ" nhằm hạn chế việc đưa bí mật nhà nước ra khỏi khu vực an toàn, phòng ngừa làm lộ, mất bí mật nhà nước.

Liên quan đến hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước, công tác quản lý bí mật nhà nước, đại biểu đề nghị quy định chặt chẽ hơn hướng tới mục đính quản lý, bảo vệ tốt, không để lộ, lọt, đồng thời hạn chế tối đa việc lợi dụng công tác bảo vệ bí mật nhà nước để gây phiền hà, tạo thêm thủ tục trong quản lý, hạn chế việc "mật hóa văn bản". Đồng thời, cần quy định đầy đủ hơn về đối tượng, địa điểm, các sự kiện, quy trình phổ biến, vận chuyển bí mật nhà nước; và làm rõ thêm, bổ sung các quy định về ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ thông tin trong bí mật nhà nước.

Đối với trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước, đại biểu Tín đề nghị cần rà soát, quy định chặt chẽ, tránh trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị hữu quan, trong đó phân định rõ trách nhiệm giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng

Nam Nhật