Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 11 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2017
cms-publish-date 05/12/2017 | 11:30  | cms-view-count: 2009

Ngày 5/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương trong tỉnh nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 11 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2017.

Toàn cảnh Hội nghị

Các đồng chí: Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Xuân Hải - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trương Thanh Tùng - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tôn Thị Ngọc Hạnh - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Theo đánh giá tại hội nghị, trong tháng 11, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển ổn định, các chỉ tiêu kinh tế tăng so với tháng trước; 14/16 chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2017 ước đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 11 tăng 116% so với cùng kỳ; lũy kế 11 tháng tăng 101,32% so với cùng kỳ. Tổng diện tích gieo trồng vụ Thu Đông đạt 28,5 ngàn ha/KH 29 ngàn ha, đạt 98% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 11 ước đạt 1.043 tỷ đồng, tăng 1,03% so với tháng trước, tăng 5,48% so với cùng kỳ; lũy kế 11 tháng ước đạt 11.154 tỷ đồng, tăng 7,88% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng cao so với cùng kỳ. Tổng lượt khách du lịch tháng 11 ước đạt 20 ngàn lượt khách; lũy kế 11 tháng ước đạt 253 ngàn lượt khách, tăng 5,6% so với cùng kỳ. Tổng thu NSNN trên địa bàn tháng 11 ước đạt là 143 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng ước đạt 1.770 tỷ đồng , đạt 107% dự toán.

Trong tháng 11, toàn tỉnh có 40 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 43% so với cùng kỳ với tổng vốn đăng ký 172 tỷ đồng tăng 104% so với cùng kỳ.

Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra trong năm 2017, tại Hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, phân tích làm rõ những khó khăn, vướng mắc hiện nay liên quan đến việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng; việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập; công tác thu thuế …

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Bốn yêu cầu các cấp, các ngành trong tháng 12 cần hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm được cấp trên giao trong năm 2017. Vì tháng 12 là tháng cuối năm nên các đơn vị chức năng cần làm tốt công tác quản lý nhà nước về bình ổn giá cả thị trường, chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái...Đồng thời, chuẩn bị tốt các nội dung giải trình và tiếp thu tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa III.

Song Nguyên