Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2018
cms-publish-date 11/01/2018 | 07:05  | cms-view-count: 3090

Chiều 10/1, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng  chí Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh phát biểu tại hội nghị

Theo đánh giá tại hội nghị, năm 2017, NHCSXH tỉnh đã tranh thủ sự chỉ đạo của NHCSXH Trung ương, bám sát định hướng phát triển kinh tế của địa phương để triển khai tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Đến hết năm 2017, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn được 2.209 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng 10% so với đầu năm. Hiện tại, cơ cấu cho vay nông nghiệp phát triển nông thôn chiếm 81% tổng dư nợ, với số tiền 1.786 tỷ đồng; trong đó, cho vay đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cây trồng chủ lực là cà phê, cao su, hồ tiêu, điều là 1.484 ỷ đồng, chiếm 67% dư nợ cho vay. 

Đại diện Ngân hàng NHCSXH tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của đơn vị
 

Thông qua việc triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách của NHCSXH đã góp phần hiệu quả trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu về giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, phát triển nguồn nhân lực. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 65.951 hộ nghèo, gia đình thuộc diện chính sách được vay vốn ưu đãi  từ các chương trình tín dụng ưu đãi của NHCSXH đã giúp để phát triển kinh tế. Riêng trong năm 2017, nguồn vốn của NHCSXH đã giúp cho 24.032 lượt hộ vay vốn, trong đó có 5.221 lượt hộ nghèo, 2.827 lượt hộ cận nghèo, 1.580 lượt hộ thoát nghèo; giải qyết việc làm cho 1.438 lao động, giúp 5.914 hộ sống ở vùng nông thôn cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới công trình nước sạch và nhà vệ sinh hợp chuẩn; 5.493 hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn được vay vốn. Các nguồn vốn tín dụng chính sách trên đã góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo của tỉnh trong năm 2017 từ 19,2% xuống còn 16,57%.

Cùng với tăng trưởng tín dụng, chất lượng tín dụng trong năm qua cũng được chi nhánh chú trọng. Đến nay, tỷ lệ  nợ quá hạn tại NHCSXH tỉnh chiếm 0,29% tổng dư nợ. Hoạt động các tổ Tiết kiệm và Vay vốn (TK&VV), điểm giao dịch xã dần đi vào ổn định , góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn vay. Hiện tại, toàn tỉnh 1.519 tổ TK&VV ở các thôn, bon, bản. Trong đó, số tổ hoạt động tốt và khá chiếm 99,67%. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, việc hướng dẫn, tư vấn người dân sử dụng vốn, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất chưa được triển khai sâu rộng. Chất lượng tín dụng đã được nâng cao nhưng chưa ổn định và đồng đều. Nhiều địa phương nợ quá hạn còn cao so với trung bình chung toàn tỉnh.

Đồng chí  Châu Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh đoàn đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng theo chương trình xuất khẩu lao động

Năm 2018, mục tiêu của NHCSXH tỉnh là phấn đấu tăng trưởng tín dụng đạt mức 12%, tỷ lệ nợ quá hạn xuống dưới 0,15%; tiếp tục thực hiện công tác kiện toàn Ban quản lý tổ TT&VV, duy trì không còn tổ trung bình và yếu kém, trên 95% số tổ đạt loại tốt.

Trao Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho các cá nhân

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Bốn yêu cầu thời gian tới, NHCSXH tỉnh phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tổng hợp, rà soát hộ nghèo để đẩy mạnh cho vay. Trong đó, các đơn vị cần chú trọng đến hộ nghèo, gia đình thuộc diện chính sách ở những địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sư dụng vốn vay, nâng cao năng lực hoạt động của Tổ TK&VV; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về chính sách tín dụng và hoạt động của NHCSXH tại địa phương để người dân hiểu rõ, thực hiện đúng chính sách của nhà nước và tham gia gia giám sát việc thực hiện chính sách tại địa phương. UBND cấp xã đề cao trách nhiệm trong việc xác nhận đối tượng cho vay để đảm bảo cho vay đúng dối tượng và thụ hưởng đảm bảo khả năng thu hồi vốn. 

Các cá nhân được nhận Kỷ niệm chương của Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam 

Nhân dịp này, thừa ủy quyền, Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh đã trao Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Kỷ niệm chương của Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam cho một số cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội.

Sam Nguyễn