Hội nghị tổng kết công tác tư pháp và hoạt động của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018
cms-publish-date 11/01/2018 | 07:47  | cms-view-count: 2951

Chiều 10/1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp và hoạt động của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cấp tỉnh năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Cao Huy - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng PBGDPL tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Úy - UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Toàn cảnh hội nghị

Theo đánh giá, trong năm 2017, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tư pháp ở địa phương tiếp tục được phát huy, đạt nhiều kết quả tích cực. Các kế hoạch công tác tư pháp trọng tâm và trên các lĩnh vực chuyên môn được triển khai thực hiện tốt, góp phần thiết thực vào thành tựu chung của tỉnh, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh.

Theo đó, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có nhiều tiến bộ, đã bám sát quy định của Luật và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Công tác tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được thực hiện thường xuyên và trên nhiều lĩnh vực, trong đó, đã có nhiều thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian giải quyết đáng kế. Việc xử lý vi phạm hành chính được thực hiện đồng bộ, nhiều sáng tạo, đổi mới. Công tác bổ trợ tư pháp tiếp tục được hoàn thiện về thể chế, chính sách và đẩy mạnh xã hội hóa, nhất là trong lĩnh vực công chứng, đấu giá tài sản. Công tác quản lý nhà nước về hộ tịch, chứng thực ngày càng có hiệu quả; công tác lý lịch tư pháp có nhiều sáng tạo, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân thông qua việc đa số hồ sơ được trả trước thời hạn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc chuyên môn, nghiệp vụ từng bước được hiện đại hóa thông qua việc 100% văn bản được trao đổi trên môi trường mạng (trừ văn bản có nội dung bí mật nhà nước).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng PBGDPL tỉnh Cao Huy phát biểu tại Hội nghị

Trong năm 2017, Hội đồng PBGDPL tỉnh cũng đã tích cực phối hợp tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, thông qua nhiều hình thức đa dạng như hội nghị, tập huấn, tọa đàm, trợ giúp pháp lý… Qua đó, đã có hàng nghìn lượt cán bộ, công nhân, viên chức, người dân được tiếp cận các chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hoạt động phối hợp tuyên truyền PBGDPL đã góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, công tác phối hợp PBGDPL giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương còn thiếu tính đồng bộ, chưa thật sự chặt chẽ. Một số địa phương, đơn vị, chưa thật sự quan tâm đến công tác PBGDPL. Đội ngũ cán bộ, kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, điều kiện phục vụ cho công tác PBGDPL còn thiếu về số lượng, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đề ra…

Trong năm 2018, Hội đồng PBDGPL tỉnh và các cấp tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các mô hình, hình thức để công tác tuyên truyền pháp luật ngày càng đi vào nề nếp, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, nhất là chú trọng đẩy mạnh về cơ sở…

Dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Úy - UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị ngành Tư pháp cần có nhiều nỗ lực hơn nữa trong việc tham mưu UBND tỉnh trong quản lý nhà nước về đất đai, nhất là đất rừng. Các sở ngành liên quan cần quan tâm công tác pháp chế, thi hành pháp luật, công tác hộ tịch, quản lý công chứng…

Đồng chí Cao Huy thừa ủy quyền của Bộ Tư pháp  trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tư pháp" cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong lĩnh vực tư pháp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Cao Huy đề nghị, các cơ quan, ban ngành, địa phương cần chủ động triển khai, quán triệt kịp thời các văn bản pháp luật mới có liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân. Tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa các mô hình, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm thu hút cán bộ, công chức, viên chức và người dân tham gia tìm hiểu pháp luật, từng bước xã hội hóa công tác PBGDPL. Về phía Sở Tư pháp cần kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch PBGDPL năm 2018 để các cấp ngành, địa phương làm cơ sở triển khai thực hiện. 

Nhân dịp này, Bộ Tư pháp đã tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp  tư pháp" cho 9 cá nhân trên địa bàn tỉnh có nhiều đóng góp trong lĩnh vực tư pháp; Sở Tư pháp cũng tặng giấy khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017.

Sam Nguyễn